Campagne

Verkiezingen Gemeenteraad 2018

Maak van je gemeente een fietsvriendelijke gemeente!

Verkiezingsbord met fietspad erlangs
Beeld-auteur: Martijn van Es

Waar gaat het over?

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingsprogramma’s, de debatten en de coalitieonderhandelingen bieden ons mooie kansen om te lobbyen voor goed fietsbeleid.

Looptijd

Rond de verkiezingen zijn drie fases;

 • Programma: In deze fase stellen de politieke partijen hun partijprogramma’s vast. Hierin staan hun voornemens voor de komende vier jaar. Februari 2017 – oktober 2017
 • Campagne: Tijdens de campagne presenteren politieke partijen zich aan de kiezer.   December 2017 – 21 maart 2018
 • College-onderhandelingen: 22 maart 2018 – tot ze er uit zijn.

Wat is het doel?

De fiets wordt stevig op de politieke agenda gezet, met als resultaat een goed fietsbeleid in de gemeenten.

Wat zijn de activiteiten?

Begin maart heeft de Fietsersbond een brief naar de landelijke politieke partijen een lijst met programmapunten gestuurd. Deze programmapunten kunnen zij gebruiken bij het maken van een fietsparagraaf in hun zogeheten ‘rompprogramma’. Dit is een format-programma dat landelijke partijen aan hun lokale afdelingen sturen als basis voor het lokale programma.

Wat kun je doen?

Je kan de lokale politieke partijen te beïnvloeden. Er zijn drie fases in de verkiezingen:

 • Programma Februari 2017-September 2017: Politieke partijen schrijven het verkiezingsprogramma. Je kunt deze beïnvloeden door lokale wensenlijst bij politieke partijen in te brengen. De lokale wensenlijst kun je aanpassen naar je lokale situatie.
 • Campagne December 2017 – 21 maart 2018: Je kan debatten organiseren of deelnemen aan debatten met andere stakeholders op het gebied van mobiliteit bijv. Rover en Milieudefensie. Leuke locaties hiervoor zijn cafés.
 • Coalitie 22 maart 2018 – tot ze er uit zijn: Je kunt een fietstocht organiseren langs knelpunten met gemeenteraadsleden.

Wat heb je nodig?

Tips voor het aanpassen van de wensenlijst:

 • Verwijder de punten uit de lijst die jullie niet van toepassing vinden op jullie gemeente.
 • Vul de daarvoor geschikte punten aan met een of meerdere plaatselijke voorbeelden, het liefst aan de hand van belangrijke lokale dossier.
 • Neem zo nodig een belangrijk lokaal dossier als apart punt op.
 • Verwijder de toelichtende opmerkingen uit de rechterkantlijn. (Klik op Word-tabblad ‘Controleren’, dan op ‘Opmerkingen’, dan op ‘Verwijderen’ en tot slot op ‘Alle opmerkingen in document verwijderen’.
 • Je kunt de lijst laten nakijken door Piet van der Linden . Meld dan wel de datum wanneer je reactie wilt

Tips voor het proces:

 • Maak binnen jullie afdeling een apart werkgroepje ‘gemeenteraadsverkiezingen 2018’ van 2 á 3 personen. Doe zo nodig een beroep op enkele oud- of niet actieve leden die je kent.
 • Ga bij elke partij na wie de schrijver(s) is/zijn van het conceptprogramma en nodig jezelf uit om een half uurtje jullie punten te komen toelichten. Men kan zelf ook al punten hebben bedacht waarover men graag jullie mening verneemt. Stuur pas na het gesprek jullie lijst op. Deze activiteit kost weliswaar (veel) meer tijd maar is effectiever dan alleen maar een mail met jullie punten!
 • Op http://vppg.nl/over-vppg/ledenlijst/ vind je welke alleen lokaal actieve partij(en) in jullie gemeente is (zijn) aangesloten bij deze landelijke vereniging waar de lijst naar toe is gestuurd.
 • Sla geen enkele partij over, dus ook niet een partij waarvan je weinig of niets van verwacht.
 • Als jullie te weinig menskracht/tijd hebben om alle partijen langs te gaan, probeer in ieder geval ‘een telefonische relatie’ op te bouwen en gebruik vooral je tijd aan juist die partijen met tot nu toe weinig fietsambities.

 

Wat kun je verwachten van Team Vrijwilligers?

Het team vrijwilligers gaat de lokale Fietsersbond afdelingen nog meer dan voorheen actief ondersteunen bij die lobby. Zo kun je ons om commentaar vragen op jullie conceptlijst met programmapunten, organiseren wij na de zomer debattrainingen en geven wij adviezen om jullie inspanningen zo effectief mogelijk te laten zijn.

Contactpersoon Fietsersbond

Voor vragen contact kun je opnemen met Piet van der Linden . Vermeld er bij wat de datum is dat je antwoord wilt.

Downloads

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 170 KB

Concrete programmapunten gemeenteraadsverkiezingen 2018

Een voorbeeldlijst die je kunt bewerken met je eigen punten.

Download

pdf ⋅ 491 KB

Moeder-brief over prog.punten grv2018 voor bestuur van land. pol. partij

Download

msword ⋅ 29 KB

Lobbyadviezen gemeenteraadsverkiezingen 2018; fase programmapunten

Deze adviezen in een document.

Download

Categorieën

default-person

Team Vrijwilligers

Team Vrijwilligers is het directe aanspreekpunt voor alle leden en afdelingen.