Webinar (en op locatie in Utrecht)

Academieavond Omgevingswet

donderdag 14/ vrijdag 15 februari

De nieuwe Omgevingswet, die in 2021 wordt ingevoerd, heeft onder andere tot doel de fysieke leefomgeving veilig en gezond te maken. Daartoe gaat vóór die tijd elke gemeente een omgevingsvisie maken waarin het beschermen en bevorderen van de gezondheid van mensen wordt meegenomen. Juist hier ligt er een grote kans voor de fiets. Wanneer er letterlijk meer ruimte komt voor de fiets, maakt dat bewegen laagdrempelig en nodigt het uit tot gezond gedrag.

 

Vanaf 2021 vervangt de omgevingsvisie alle tot dan vigerende visies over het gebruik van de openbare ruimte, dus óók de mobiliteitsvisie, het beleidsdeel van een gvvp, van een fietsnota e.d.! Na deze sessie kan je goede inbreng leveren voor een lokale omgevingsvisie waarin fietsen een belangrijke rol heeft.

 

Je hoeft niet per se naar het kantoor in Utrecht te komen, je kan ook thuis per beveiligde internetverbinding ‘aanwezig zijn’ en meepraten. We houden twee sessies en voor één ervan kan je je opgeven.

Donderdagavond 14 februari

Vrijdagmiddag 15 februari

inschrijfformulier volgt

Categorieën