De politieke drijfveren van Saskia

Afgelopen weken vertelde Saskia dat ze graag voor GroenLinks in de Eerste Kamer wilde plaatsnemen. Ze was hiervoor benaderd, vond het een eervol voorstel en uiteraard een mooie kans om haar idealen vorm te geven. Vanzelfsprekend heeft het bestuur serieus nagedacht wat het voor de Fietsersbond zou betekenen mocht zij verkozen worden. Misschien is het goed eerst iets meer te vertellen over de procedure rond die verkiezing.

saskia

De Provinciale Verkiezingen vinden plaats in maart 2019. De nieuwe provinciale besturen kiezen vervolgens in mei de leden van de Eerste Kamer. Saskia staat nu op plaats 6 van de lijst van GroenLinks. GroenLinks moet echter de exacte volgorde van de kieslijst nog bepalen, dus daar kan nog een verschuiving komen. Pas in mei 2019 wordt de Eerste Kamer gekozen. Als Saskia ook echt gekozen wordt, zal zij twee dagen per week in de Eerste Kamer zijn. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de Fietsersbond. Allereerst is het een groot compliment voor het werk van de Fietsersbond omdat de organisatie, en u als onderdeel daarvan, gezien wordt als een serieuze partij. Een organisatie met zoveel impact dat de directeur voor een Eerste Kamer lidmaatschap interessant is. Saskia krijgt er bovendien een heel nieuw netwerk bij, dat ook voor de Fietsersbond van grote waarde is. Natuurlijk moet er wel een aantal maatregelen genomen worden om dit in goede banen te leiden. Zo gaat we iemand aanstellen die Saskia gaat ondersteunen en die ook het gezicht van de Fietsersbond in Den Haag kan zijn. We zullen ervoor waken dat de Fietsersbond van alle fietsers is en blijft, ongeacht hun politieke voorkeur.

Mocht u nu vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit nieuws, aarzel niet om contact op te nemen met Douwtje de Vries, Hoofd Communicatie & Vereniging, d.devries@fietsersbond.nl

Categorieën