Begeleiden en behouden

Succesvol werven is meer dan alleen maar actieve mensen binnenhalen. Voorkom dat mensen afhaken, bijvoorbeeld omdat een nieuwe vrijwilliger te veel werk op zich neemt (of op zich af krijgt) of te geïsoleerd gaat werken. Maar hoe hou je dit in de gaten?

Begeleiding

Vooral tijdig en regelmatig contact is belangrijk. Zo kan je een nieuwe vrijwilliger bijvoorbeeld koppelen aan één of meer andere vrijwilligers die hem/haar kunnen begeleiden.

Als begeleider van een nieuwe vrijwilliger is het belangrijk om te luisteren naar zijn/haar ervaringen en wensen. Zo kan je waar nodig de gang van zaken bijsturen. Hou als begeleider dus een oogje in het zeil gedurende de inwerkperiode van de nieuwe vrijwilliger. Voor de afdeling is dit minstens zo belangrijk omdat zij hierdoor gevoed wordt met nieuwe ideeën waarmee ook een frisse blik behouden blijft. Houd rekening met een doorgaans lange inwerktijd (zeker zes maanden). Belangrijk is dat na verloop van tijd de juiste vrijwilliger op de juiste plek komt te zitten. Het is niet gek om dit ook te checken bij de nieuwe vrijwilliger en bij andere betrokkenen. De begeleider houdt de vinger aan de pols en blijft regelmatig de tevredenheid toetsen.

Een vrijwilliger kan ook op een ongelegen moment komen (bijv. door het moment, door wat hij/zij wil doen, door zijn/haar manier van werken, werk staat niet in jaarplan, etc). Wat kun je dan het beste doen als afdeling? Hoe zorg je voor een efficiënte afhandeling en een bevredigende afhandeling voor beide partijen?

Meer inspiratie kun je vinden in de onderstaande handleiding.

pdf ⋅ 129 KB

Werken als vrijwilliger bij een lokale afdeling van de Fietsersbond

Download

Belonen

Denk ook eens aan een blijk van waardering voor het werk of de inzet van een vrijwilligers als belangrijk onderdeel van het behouden van je mede-vrijwilligers. Geef eens een complimentje of schrijf over bijvoorbeeld de inzet van de vrijwilligers in je afdelingsblad of op de website.

Een ander belangrijk punt is het benoemen en vieren van resultaten die de afdeling behaalt. Realiseer je ook de mijlpalen die je bereikt, bijvoorbeeld resultaten van je lobby, publiciteit over een knelpunt, een actie, het binnenhalen van nieuwe leden enzovoorts. Kortom: vier je successen en wees er trots op!

Een andere tip is om jaarlijks een bijzondere activiteit te organiseren, zoals een afdelingsborrel, een terrasbijeenkomst of een excursie met alle vrijwilligers van de afdeling.