Bezinnen

Het is belangrijk om voordat je gaat werven inzichtelijk te maken wat je als afdeling graag wilt doen en bereiken, en vooral wat voor persoon je daarvoor nodig hebt.

Hoe?

Raadpleeg het werkplan of de actielijst van je afdeling en bekijk de doelen, knelpunten of wensen die je hebt. Wees bovendien creatief in het opsplitsen van werkzaamheden en streef naar een variatie in taken en werkzaamheden, bijvoorbeeld:

  • kortdurende klussen (bijv. inventarisatie overbodige fietspaaltjes of helpen bij de gemeenteraadsverkiezingen);
  • langer durende taken (bijv. bestuurstaken);
  • lobby;
  • acties (bijv. enquêteren op straat of de fietsverlichtingsactie);
  • post rondbrengen.

Verdiep je in je potentiële vrijwilliger

Sluit zo veel mogelijk aan bij mogelijke wensen van de vrijwilliger. Een rondje langs vijf vrijwilligers een paar jaar geleden leverde even zoveel redenen op om actief te zijn: verrijking voor jezelf, uitlaatklep voor je ongenoegen, veilige fietspaden tot stand brengen, fietstochten willen organiseren en gewoon om de gezelligheid. En dat is nog steeds zo. Verdiep je daarom in wie je potentiële vrijwilliger is, wat hij/zij wil en kijk of datgene wat je te bieden hebt daarbij past.

Bij deze bezinning hoort ook hoe je omgaat met niet-leden die wél actief willen worden. Voor veel functies maken we er vaak al geen punt van. Voor voorzitter, penningmeester en secretaris wordt het wel gevraagd. Je kunt er ook voor kiezen om iedere nieuwe vrijwilliger die geen lid is, standaard een cadeaulidmaatschap voor een jaar te geven.