Provinciale staten verkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De provincie is van groot belang voor het fietsbeleid en de Fietsersbond.

 

Vanuit het landelijk bureau en onze provinciale vertegenwoordigers lobbyen wij voor betere fietsvoorzieningen in de provincie, zoals een goed regionaal fietsnetwerk.
Ter ondersteuning van deze lobby is er de handleiding ‘Kies voor de Fiets’. Een uitgebreid document met een hele serie onderwerpen waarop de provincie een fietsvriendelijk beleid kan voeren. Een samenvatting van de belangrijkste punten staat in hoofdstuk 1. De provinciale vertegenwoordigers maken voor hun eigen provincie een keuze uit deze punten en vullen zo nodig aan, op basis van de prioriteiten in hun eigen provincie.

Alle politieke partijen zijn op dit moment (september 2018) bezig hun programma’s te schrijven. Des te belangrijker om snel met de partijen in gesprek te gaan en/of een brief met specifieke punten op te sturen.

Wil je meer informatie, heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Wim Bot [email protected] of Piet van der Linden [email protected].

 

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 580 KB

Kies-voor-de-fiets-Fietsersbond-programma-voor-de-PS-verkiezingen-2019

Download