Winter 2018-2019

januari, februari

Academieavonden in januari: nieuwjaarsborrels, webinars etc

23 januari: Fietsersbond - Zuid-Holland

26 januari bijeenkomst provinciaal vertegenwoordigers

De Bijeenkomst van provinciaal vertegenwoordigers staat in het teken van:

 

Geannuleerd: 14 februari webinar nieuwe vrijwilligers (let op: er wordt een nieuwe datum gekozen)

Dit webinar is bedoeld voor vrijwilligers die willen kennis maken met de interne organisatie van de Fietsersbond. Je krijgt inzicht in wie de Fietsersbond is en de rol die je als afdeling kunt pakken. Met gastspreker Peter van Bekkum, voorzitter van de Fietsersbond Utrecht. Meer informatie

2 februari: Ledendag

Ledendag met Ledenraad. Meer informatie over programma en stukken op de pagina Ledenraad.

7 februari: ledenbijeenkomst afdeling Almelo 19:30 - 21:30

De afdeling presenteert acties en resultaten van 2018. Doel is suggesties ophalen voor de inzet voor 2019. Op de ledenraad is de de Fietsvisie 2040 gepresenteerd: Hoe verplaatsen we ons in het Almelo van de toekomst?

meer informatie

21 februari Webinar De fiets is hét antwoord!

Volgens Pon is de fiets hét antwoord op maatschappelijke problemen als gezondheid, vergrijzing en verkeersopstoppingen in steden. Meer informatie

27 februari: Fietsdebat provinciale verkiezingen Noord-Holland

Het kersvers vastgestelde koersdocument Perspectief Fiets bevat veel handvatten voor een stevige fietsparagraaf in het coalitieakkoord. De partijen worden aan de tand gevoeld door Saskia Kluit directeur van de Fietsersbond hoe hoog reikt hun ambitie. Er zijn 13 partijen uitgenodigd. Bijna alle partijen hebben aangegeven mee te doen.

meer info