Najaar 2019

Activiteiten in september, oktober en november 2019

21 september Excursie Eindhoven

Op zaterdag 21 september organiseert de afdeling Eindhoven een excursie voor de vrijwilligers van de Fietsersbond. Bekijk hier het programma en meld je aan.

3-6 oktober Keistad Fietsfestival

In de week van 3 t/m 6 oktober 2019 vindt de tweede editie van het Keistad Fietsfestival plaats, een fietsfestival in Amersfoort voor en door bewoners uit de regio Amersfoort. Wij bieden deze week verschillende workshops aan. Bekijk ze hier en meld je aan.

8 en 10 oktober Fietsen en de gemeentelijke omgevingsvisie

Hoe krijg je als Fietsersbond-afdeling onze Fietsvisie 2040 zo goed mogelijk in de omgevingsvisie van jouw gemeente? Op deze Academieavond vertellen we het.

10 oktober Excursie fietsenstalling Den Haag

Op uitnodiging van de provincie Zuid-Holland bezoeken we de Fietsenstalling op het Koningin Julianaplein met aansluitend een aantal presentaties op het provinciehuis. De excursie is met name bedoeld voor de actieve vrijwilligers van de afdelingen in Zuid-Holland.

I.V.M. de bouwwerkzaamheden kan deze excursie alleen op donderdagmiddag 10 oktober om 13:00 uur plaats vinden. citaat van de projectwebsite: Eind maart was de laatste stort, daarna heeft de aannemer gewerkt aan de afwerking en inrichting. We zijn benieuwd!

Na de excursie gaan we naar het provinciehuis om een aantal presentaties over de fiets in Zuid-Holland te zien en te bespreken: o.a. over het handboek infrastructuur en de netwerk voor snelfietsroutes. Agenda en onderwerpen voor het vervolg programma volgen zo spoedig mogelijk. We ronden af rond 17:00 uur.

Aanmelding is gesloten

 

12 oktober Werkgroep landelijk gebied

2e bijeenkomst van de werkgroep landelijkgebied in 2019. onderwerpen: Fietsrecreatie, regionaal utilitair fietsen. Strekken van OV lijnen wat zijn de kansen voor de fiets, berichten uit de CROW werkgroep plattelandswegen. Doel is mede input verzamelen voor activiteiten in 2020.

Aanvang 11:00 uur tot 15:00, voor een lunch wordt gezorgd.

inschrijven kan hier

29 oktober Fietscafé Fietsvisie 2040, Leeuwarden

Op een drietal regionale bijeenkomsten willen we graag met actieve Fietsersbonders en andere geïnteresseerden ingaan op de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond, de relatie met de agenda 2.0 van de Tour de Force en het idee van de drie fietsnetwerken in onze visie. Die drie netwerken zijn:
• een 8-80 netwerk voor de meest kwetsbare fietsers (jongeren, ouderen, mensen met een beperking);
• het bestaande hoofdnetwerk fiets;
• een FietsFamilie-netwerk van extra kwaliteit dat ook geschikt is voor snelle en brede fietsen.

programma

Leeuwarden: Grand Café Wouters, tegenover station, Sophialaan 5.
Begintijd inloop 19 uur, begin 19.30 uur, sluiting 22 uur

andere locaties: Delft 14/nov  en Noord-Brabant (Tilburg) 19 nov

Fietsvisie 2040

 

4 november Workshop website en digitale communicatie

Deze workshop is vervroegd van december naar november!

Meer informatie volgt.

13 november Bijeenkomst commissie Toekomst van de Fietsersbond

Een commissie van vrijwilligers en medewerkers van de Fietsersbond, die zich buigt over de ontwikkeling van de Fietsersbond in de toekomst. Hoe moet de Fietsersbond van de toekomst eruit zien?

De Fietsersbond heeft een nieuwe Fietsvisie 2040 vastgesteld, en werkt samen met de ‘commissie toekomst’ aan een plan om de doelen uit deze Fietsvisie te realiseren en een toekomstbestendige organisatie te zijn.