Najaar 2019

Activiteiten in september, oktober en november 2019

10 september: Workshop Website en digitale communicatie

Meer informatie volgt.

12 oktober Werkgroep landelijkgebied

2e bijeenkomst van de werkgroep landelijkgebied in 2019. onderwerpen: Fietsrecreatie, Strekken van OV lijnen wat zijn de kansen voor de fiets, berichten uit de CROW werkgroep plattelandswegen. Doel is mede input verzamelen voor het werkplan 2020.