8 – 80

Leeftijd speelt geen rol, fietsen is voor iedereen!

8-80

Waar gaat deze campagne over?

Als je kinderen van 8 jaar vraagt om hun ideale woonomgeving te tekenen, dan krijg je bijzondere resultaten. Genoeg ruimte om te spelen, om te lopen en om te fietsen. Genoeg ruimte om veilig over te steken, om zelfstandig van school naar huis te lopen en om naar een vriendje of vriendinnetje te fietsen.
Als je senioren van 80 jaar vraagt om hun ideale woonomgeving te schetsen, dan krijg je ook bijzondere resultaten. Genoeg ruimte om rustig een praatje te maken, om te lopen en om te fietsen. Genoeg ruimte om veilig over te steken, om zelfstandig van huis naar de winkels te lopen en – als dat nog lukt – om met de (elektrische) fiets een blokje om te gaan.

Bij de Fietsersbond geloven we dat we steden moeten inrichten volgens de wensen van kinderen van 8 en senioren van 80. Ideale steden om te wandelen, te fietsen, te spelen en te leven. Immers, wanneer zowel kinderen als ouderen prettig op pad gaan, zullen de randvoorwaarden voor iedereen goed zijn. Met dit thema willen we zowel jongeren als ouderen een stem geven in de ontwikkeling van het verkeer en de inrichting van onze steden. Niet alleen werken en verblijven, maar ook leven en gezond wonen.

We doen dit niet alleen om de fietser te plezieren. We willen hiermee ook benadrukken wat steden aan leefbaarheid kunnen winnen wanneer zij fietsers en voetgangers voorop stellen: minder overlast van geluid en vervuilende stoffen, meer speelruimte en groen, gezondere inwoners doordat meer bewegen makkelijk wordt gemaakt en meer sociale interactie in de openbare ruimte.

 

Looptijd

2015 – 2016

Wat is het doel van deze campagne?

Het doel van de campagne sluit nauw aan bij de oorsprong van de Fietsersbond in 1975: opkomen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, maar het is breder dan dat. De fiets wordt door bijna iedereen gezien als een volwaardig duurzaam vervoermiddel en een prachtige manier om gezondheidswinst te behalen. Het wordt tijd dat we dit samen met fietsers gaan benutten om steden daadwerkelijk te veranderen. De campagne bouwt voort op de beleidsvisie ‘Meer fiets, meer ruimte’, die in 2013 afgerond is.
De Fietsersbond streeft ernaar om het concept niet alleen voor (grote) steden op de agenda te zetten, maar ook voor het landelijk gebied. Daar wordt immers veel door jongeren en ouderen gefietst.

Contactpersoon bij de Fietsersbond

Voor vragen kun je contact opnemen met Team Vrijwilligers. Geef hierbij ook de relevantie van de vraag aan, zodat zij weten wanneer je uiterlijk antwoord verwacht.

Documenten

‘Meer fiets, meer ruimte’