Meer weten?

Wil je meer weten over de omgevingswet en mobiliteit dan zijn er een aantal pagina’s waar je overzichtelijk meer informatie vindt.

De site aan de slag met omgevingswet  is de praktische infomratiepagina van de overheid over de omgevingswet. Hier vind je allerlei informatie, voorbeelden en uitleg over de wet. Je kunt ook een specifieke vraag stellen via het contactformulier 

De CROW heeft een speciale gratis brochure over de omgevingswet & mobiliteit. 

VNG, Tour de Force en CROW-KpVV hebben een inspiratiedocument uitgebracht om professionals handvatten te bieden voor het bevorderen van fietsen en lopen in het kader van de Omgevingswet.

VNG en IPO hebben een handreiking geschreven voor het regionale mobiliteitsprogramma. Deze programma’s zijn een ook een aanzet voor de omgevingsvisie’s. De handreiking geeft aan hoe afspraken uit het klimaatakkoord kunnen worden verwerkt.

VNG vereniging Nederlandse gemeenten heeft een webcollege gepubliceerd:

Het webcollege ‘Omgevingswet in Vogelvlucht’ gaat in op de basis van de Omgevingswet. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Doel en opzet van de Omgevingswet
  • Maatwerk, beleidsruimte en beleidsvrijheid
  • Bestuurlijke afwegingsruimte en integraliteit
  • De kerninstrumenten
  • De Wet Kwaliteitsborging voor bouwen
  • Participatie
  • Het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Duur webcollege: 33 minuten

Bron: youtu.be