Participeren in de omgevingswet

In de omgevingswet staat dat gemeente bij elke stap in de omgevingswet bewoners en belangenbehartigers moet betrekken. Hoe mogen ze echter zelf weten.