Stappenplan Lokale Fietsvisie

Wil je als afdeling zelf een lokale fietsvisie maken dan is onderstaande stappenplan een handige leidraad. En we bieden uitgebreide ondersteuning vanuit het landelijk bureau.

Meld je aan bij het landelijk bureau

Bij het landelijk bureau hebben we uren en menskracht om je te ondersteunen. zowel met de inhoud, het proces, werven van vrijwilligers, overleg met de gemeente en contact zoeken met de lokale fietsers. Kortom bij elke stap kunnen we ondersteuning geven.

We hebben in het najaar 2020 ook ondersteuning van 2 stagiairs voor de begeleiding bij het ontwikkelen van de lokale fietsvisie.

 

 

Wie van de afdeling gaan de fietsvisie opstellen?

Wie wordt de ‘projectleider’ (dat klinkt heel zwaar, maar het is handig 1 centraal contactpersoon te hebben). Wie zijn er nog meer actief betrokken? Wat is de rol van de mensen binnen het werkgroepje. Dit hoeven natuurlijk geen mensen te zijn die nu actief zijn. Je kunt het ook aangrijpen om nieuwe actieve mensen te werven.

Ken de agenda van de gemeente t.a.v. de omgevingswet

Voor de participatie binnen de omgevingswet is het belangrijk dat je pro-actief met ideeën komt. Dus de planning van de gemeente bepaalt ook de planning van de afdeling. Bijvoorbeeld:  Heeft de gemeente net een omgevingsvisie vastgelegd en willen ze die het komende jaar uitwerken. Dan is het zinvol om met concrete ideeën te komen om  de fietsambitie in de gemeentelijke mobiliteitsvisie te realiseren. Maak een afspraak met bijvoorbeeld de projectleider van de omgevingswet. Vraag wat de plannen voor de komende periode zijn en hoe je als Fietsersbond kunt participeren.

Maak een planning

Als je weet wat de agenda van de gemeente is en wie binnen de afdeling de visie gaan opstellen kan de planning gemaakt worden. Bepaal een duidelijke einddatum. Een periode van ongeveer een half jaar is mooi overzichtelijk.

Welke belangrijke thema’s spelen er in jouw gemeente?

Welke onderwerpen gaan de komende jaren een rol spelen in de ruimtelijke ordening? Plan een afspraak met de wethouder, ambtenaren, projectleider omgevingswet, etc. Kijk wat er in de buurgemeente speelt en op provinciaal niveau. Wat is het huidige beleid? Wat vinden jullie als afdeling belangrijk? Focus maakt het schrijven makkelijker. Nieuwegein heeft bijvoorbeeld voor scholieren, ouderen en barrières gekozen. Groningen voor een volwaardig fietsnetwerk en terugdringen autoverkeer. Welke ambitie heeft de gemeente.

Welke onderwerpen uit de landelijke fietsvisie wil je overnemen?

Lees hoofdstuk 7 van onze landelijke visie. Bedenk welke onderwerpen belangrijk en kansrijk zijn voor jouw gemeente.

Betrek lokale fietsers bij je fietsvisie

Voor het draagvlak is het van belang dat de fietsvisie een goede afspiegeling vormt van de wensen van de lokale fietsers. Dus bedenk  hoe je de fietsers gaat betrekken. In ieder geval kun je de resultaten van de fietsstadenquête gebruiken. Facebook is ook een handig instrument omdat je daarmee heel gericht lokale fietsers kunt bereiken. De afdeling Amersfoort heeft een uitgebreide enquête opgesteld met ruime respons. Een lokaal fietscafé is ook altijd nuttig.

Bedenk hoe je de fietsvisie wil presenteren

Denk daarbij aan de vorm (verhaal?, kaart op de website? Filmpjes?} , toonzetting (positief, toekomstig gericht) e.d. Bij de Fietsersbond zijn we gewend aan uitgebreide notities. Maar foto’s en korte filmpjes kunnen veel duidelijk maken en blijven vaak beter hangen.

Zoek de publiciteit

Bedenk hoe je de fietsvisie onder de aandacht wilt brengen van de lokale bevolking, de politiek en de ambtenaren.

Zoek samenwerking met andere organisaties

Welke organisaties, bedrijven hebben gemeenschappelijke belangen. Wat zijn hun standpunten. Kunnen jullie gezamenlijk optrekken.

Gebruik de visie voor de participatie

Daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. Dat de ideeën die je in de visie hebt vastgelegd overgenomen worden door de gemeente.