Lokale fietsvisies afdelingen

Om te zorgen dat  je ideeën als lokale afdeling in de omgevingsvisie van de gemeente komen lijkt het goed om een lokale fietsvisie te maken. Onder andere de afdelingen Nieuwegein, Amsterdam, Zaanstreek, Breda, Deventer, Almelo, Amersfoort en Groningen gingen je al voor.

 

 

Lokale Fietsvisies

Het schrijven van een eigen Fietsvisie heeft een de volgende voordelen:

  • Je de visie in één keer aan de wethouder aanbieden
  • Je kunt alle fietsers in de gemeente in één keer over je visie informeren
  • Je hoeft niet naar alle participatie bijeenkomsten over de omgevingswet
  • je kunt fietsers die naar een bijeenkomst op wijkniveau gaan ondersteunen met informatie uit je Fietsvisie
  • Je kunt lokaal in de pers aandacht v ragen voor je visie. zie bv dit artikel over de visie van de afdeling Breda.

link naar lokale Fietsvisies:

Heb je als afdeling een fietsvisie geschreven? Mail hem dan naar [email protected] dan kunnen we hem hier ook plaatsen.

 

Uit de nationale omgevingsvisie

Nationale omgevingsvisie

In de nationale omgevingsvisie heeft zijn de wettelijke normen voor geluid en luchtkwaliteit op genomen vanuit de Europese regelgeving. Dit zijn de minimum eisen. Die gelden voor heel Nederland. Provincie en gemeente mogen in de eigen omgevingsvisie wel strengere normen als waarde definiëren.  De WHO geeft meerdere strengere aanbevelingen op het gebied van luchtkwaliteit om de gezondheid te waarborgen. De Fietsersbond beveelt aan om de aanbevelingen van de WHO om gezondheidsredenen toe te passen. Dit kan plaatselijk minimaal in: verblijfsgebieden, woonwijken, parken, recreatiegebieden en winkelcentra toe te passen.

Aanvullend geeft de nationale omgevingsvisie minimale stikstof deposities voor natuurgebieden, Natura 2000-gebieden. Ligt een natura 2000 gebied in jou gemeente (of provincie) dan zijn deze van toepassing.

Belang voor lokale omgevingswet

Als de afdeling wil dat de gemeente strengere normen hanteert dan in de nationale omgevingswet dan moet je dat aangeven aan de gemeente. Bv door een eigen fietsvisie te schrijven of dit op de verschillende participatie bijeenkomsten aan te geven.

LF-routes

Gemeenten moeten vanuit de landelijke omgevingswet in ieder geval de LF-routes als functie opnemen, zie:  aandeslagmetdeomgevingswet.nl fiets en wandelroutes 

Wil je weten of en waar er een LF route door jou gemeente loopt kijk dan op de routeplanner van de Fietsersbond. Kies bij meer opties voor via LF-routes. Via screenprint heb je gelijk een kaartje voor in de Fietsvisie.

Richtlijn barrièrewerking van lijn infrastructuur

Bij nieuwe infrastructuur moet ook rekening worden gehouden met de barrièrewerking voor andere netwerken. Dit is een discussie dus er kan onderbouwd van worden afgeweken. Je kunt de richtlijn ook gebruiken om de discussie over het verminderen barrièrewerking te starten. Bv een extra tunnel onder het spoor of een snelweg door. Zie ook richtlijn ‘Barrièrewerking van lijninfrastructuur’ (publicatie nr. 299) van kennisplatform CROW 

De Fietsersbond heeft haar zienswijze op de nationale omgevingsvisie bekend gemaakt:

 

inzet enquête

De afdeling Amersfoort heeft een enquête uitgezet met als doel:

  • informatie krijgen over wat fietsers in Amersfoort willen.
  • Contact krijgen met potentiële nieuwe vrijwilligers.

Vanuit de informatie is de fietsvisie samengesteld.  Door de enquête te publiceren op de website van de afdeling en aandacht te vragen via social media, (Facebook en Twitter) en de nieuwsbrief van de gemeente zijn 220 enquêtes ingevuld, door leden en niet leden.

De enquête heeft niet alleen veel informatie opgeleverd over wat fietsers van de Fietsersbond verwachten en wat ze graag verbeterd zien in Amersfoort. De meer dan honderd mensen wilden informatie over de resultaten van de enquête. Ze zijn via 2 zoom meetings geïnformeerd over deze resultaten. Veel mensen hebben aangegeven dat ze de afdeling actief wilden steunen. De eerste nieuwe vrijwilligers zijn betrokken bij het schrijven van en foto’s maken voor de fietsvisie ‘Het fietsplezier terug‘. De afdeling heeft dat plezier inmiddels terug gevonden!

Flevoland

Inmiddels staat de enquête online voor Flevoland. Doel is voor Flevoland en elke gemeente in Flevoland voldoende informatie te krijgen om de betreffende fietsvisies te schrijven. Plus nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom zowel voor de afdelingen in de gemeenten als de provinciale afdeling.

Zoetermeer

Voor Zoetermeer is de enquête bijna gereed en gaat deze binnenkort online. Hiermee hebben we ook een gestandaardiseerde enquête beschikbaar die met kleine aanpassingen kan worden gebruikt door andere afdelingen. Aanpassingen gaan dan om het benoemen van een aantal lokale situaties. Het leuke nieuws is: in Zoetermeer heeft de start van de fietsvisie al een nieuwe vrijwilliger opgeleverd. Welkom!