12 oktober Werkgroep landelijk gebied

Tweede bijeenkomst van de werkgroep landelijk gebied in 2019.

Landelijk Bureau Fietsersbond

Onderwerpen: Fietsrecreatie, regionaal utilitair fietsen, strekken van ov-lijnen: wat zijn de kansen voor de fiets?, berichten uit de CROW-werkgroep plattelandswegen.