Evaluatie Vught, hoe de Fietsersbond uit een lastige situatie een goed resultaat behaalde

Het lobby-traject in Vught is een voorbeeld van succesvolle beleidsbeïnvloeding bij een langdurig project. Het ging om het MIRT-traject PHS en N65 Vught door de Fietsersbond.

Op dit webinar leer je hoe je uit een lastige situatie een mooi resultaat kunt krijgen. Aad Smid (Provinciaal Vertegenwoordiger Noord-Brabant) neemt je mee in het proces. Hij legt uit: waar het speelt, wat het probleem was, welke ontwikkelingen er waren en wat uiteindelijk de belangrijkste conclusies waren.

Webinar

Na evaluatie van beleidsbeïnvloeding bij MIRT-traject PHS en N65 Vught zijn de volgende conclusies getrokken:

1. ‘De voornaamste les is dat je van het begin af aan moet vastleggen wat er moet komen. Overigens weet je het dan nog niet of het goedkomt. De richtlijnen – om de 500 meter een doorgang binnen de bebouwde kom – hebben geen wettelijke status. Projectleiders mogen het naast zich neer leggen.’
2. ‘Projectleiders moeten beter motiveren waarom ze van de 500 meter-richtlijn willen afwijken. Zo’n motivatie moet een verplichting worden.’
3. ‘Zorg ervoor dat je vanaf het begin op de hoogte bent van de plannen. Anders blijf je achter de feiten aanlopen. En zorg dat je wordt uitgenodigd om mee te praten.’
4. ‘Investeer in de stakeholders. Zorg dat je goede contacten hebt met alle partijen.’
5. ‘Probeer brede coalities te smeden, met wandelorganisaties en de bewoners. Als een dorp in opstand komt, maakt dat indruk op de politiek. Dan bereikt de reuring de Tweede Kamer. Dat maakt meer indruk dan wanneer je voor fietsbelangen opkomt.’

In de bijlage kun je meer lezen over deze evaluatie. Aanmelden kan via het onderstaande formulier.

 

pdf ⋅ 2 MB

BB 20-2018 Vught en de vergeten fietstunnel

Download