In alle provincies de fiets op 1: Hoe te werk te gaan en UFO als goed voorbeeld

Het UFO (Utrechts Fiets Overleg) is een goed voorbeeld van samenwerking op provinciaal niveau. Tijdens dit webinar leer je hoe je dit in z’n werk gaat. Peter van Bekkum (Lid UFO) vertelt je hoe UFO werkt/wat je op provinciaal niveau zoal kunt bereiken, en, hoe leuk het eigenlijk is om ook in jouw provincie voor het belang van de fiets te gaan!

UFO (Utrechts Fiets Overleg) is ontstaan, nadat een aantal lokale afdelingsvertegenwoordigers vonden dat de fiets in de provincie op 1 moest komen en blijven. Om daar continu aan te kunnen werken, hebben zij gezamenlijk de handschoen opgepakt: UFO werd opgericht. Samen vormen zij een hechte groep van vrijwilligers, waarin ze, behalve zelf ook de oren en ogen in de Provincie Utrecht zijn en daarvoor nauw contact onderhouden met lokale afdelingen, opereren zij vooral als een groep die haar leden in zijn/haar eigen kracht zet.

De doelgroep van dit webinar bestaat in principe uit provinciale Fietsersbond-vertegenwoordigers, maar iedereen is welkom.

Webinar