Ledenadministratie

Manyware Portaal

Voor vragen over het gebruik van Manyware Portaal is er een

Mocht je meer hulp nodig hebben, maak dan gebruik van de

Hoe je zelf adresetiketten kunt printen staat in de handleiding. Sommige afdelingen printen hun etiketten met kixcode, omdat ze daarmee korting krijgen op de porto. Daarvoor kun je gebruik maken van het

Voor het printen van etiketten in het voor de Fietsersbond gebruikelijke formaat (70mm bij 37 mm) kan gebruik worden gemaakt van het

Ledenverloop

Hieronder de aantallen van én toelichting op het ledenverloop van 2015:

Hieronder de aantallen van én toelichting op het ledenverloop van 2014:

Hieronder de aantallen van én toelichting op het ledenverloop van 2013:

Je kan ook nog terugkijken naar het ledenverloop van 2012 en 2011:

Afdelingen en onderafdelingen hebben via Manyware Portaal inzage in het ledenbestand van hun afdeling.