Fietsen zonder barrières

Voor een fietser die snel van de ene plek naar de bestemming wil komen is niets vervelender dan barrières op de route, of dit nou verkeerslichten, rotondes of wegopbrekingen zijn.

38809779795_41155d107e_k

In dit stuk gaan we in op verschillende soorten barrières, met eerst barrières algemeen, dan barrières door verkeerslichten, barrières door vergroting/verbreding N-wegen en tenslotte op barrières door opheffen spoorwegovergangen.

Barrières algemeen

Onze Fietsersbond vertegenwoordiger naar de provincie Noord Brabant bood op de Provincialendag van 19 november 2011 een overzicht van de wijze waarop speciaal de provincie Noord Brabant ermee omgaat.

Eerder onderzocht Laurent Theunissen inhoudelijk en procedureel de vele soorten barrières voor fietsers.

Barrières door verkeerslichten

Verkeerslichten zijn door de lange wachttijden en hoge wachtkansen ook een uiting van barrièrewerking van wegen. Hoe maak je dat de gemeente duidelijk? Hier twee recente onderzoeken door afdelingen nader beschouwd.

Barrières door vergroten N-wegen

Er spoelt een golf van wegverbredingen en wegverleggingen van N-wegen (provinciale wegen) door het land. Meer over de bevindingen ermee hieronder.

De Fietsersbond provincie Brabant heeft in samenwerking met de lokale Fietsersbond afdelingen een uitgebreide analyse gemaakt van de barrieres in de regio ‘s-Hertogenbosch (de Meierij): compleet met een verbeterplan. Zowel natuurlijke barrieres als kanaal- spoor- en weg vergrotingen zijn meegenomen. Maar ook voor wie te maken heeft met alleen N-weguitbreidingen kan deze studie bruikbaar zijn als hulpmiddel voor analyses en oplossingsrichtingen:

Barrières door opheffen spoorwegovergangen

Fietsers en wandelaars komen steeds vaker voor een voorgoed afgesloten spoorwegovergang te staan. Kleine overwegen verdwijnen en al het verkeer moet over die paar grote overwegen. Zowel voor woon-werkverkeer als voor recreanten betekent dit omrijden langs drukkere en minder comfortabele routes. Fietsverkeer en autoverkeer worden op de overblijvende routes in elkaar gedrukt, wat indruist tegen het Fietsersbond streven naar ontvlechting van routes voor fiets en auto. Zo verdwijnen aantrekkelijke, autoluwe routes.

Maar de Fietsersbond en zijn afdelingen verzetten zich landelijk én plaatselijk tegen het opheffen van spoorwegovergangen. Dat heeft er al toe geleid dat adviezen en standpunten van de Fietsersbond zwaarder wegen en de te sluiten overwegen dus vaker een (fiets) tunnel terug krijgen of speciaal voor voet en fiets open blijven. Maar niet overal: lees hier een voorbeeld van de krachttoer van Fietsersbond Haarlem om verbindingen te redden

En ook bij de bedreigde overwegen over het spoor kan het Fietsersbond onderzoek in de regio den Bosch een hulpmiddel zijn voor analyse en oplossingsvoorstellen. Voor advies bij plaatselijke acties inzake behoud van fietsroutes bij spoorkruisingen kunnen Fietsersbondafdelingen nog steeds bij Team Vrijwilligers terecht. Hieronder meer over de sinds 2009 verbeterde inspraak bij Pro Rail en de daarvoor uitgevoerde acties: