Geef de straat terug!

facebook_visual (1)

Waar gaat deze campagne over?

Op 26 mei startte de Fietsersbond de Campagne Geef de straat terug. De belangrijkste aanleiding daarvoor is de corona crisis. In de hele wereld worden vergaande maatregelen genomen om de openbare ruimte vriendelijker te maken voor fietsers en wandelaars. Hier in Nederland moeten we er hard voor vechten. Maatregelen laten lang op zich wachten, komen maar mondjesmaat en zijn lang niet zo vergaand als in het buitenland. En het was al druk op straat voor wandelaars en fietsers. Niet voor niets pleit de Fietsersbond voor een verlaging van de snelheid en drie netwerken voor fietsers. De roep om actie wordt groter bij het publiek en de journalistiek. Dat werkte ten tijde van de oliecrisis ook goed; laten we het nog een keer proberen! De centrale boodschap is: “Er is te weinig ruimte op straat. Geef de straat terug aan de mensen. Om te wandelen, om te fietsen, om te bewegen en om te leven”.

Tegelijkertijd verscheen op 26 mei het boek Het recht van de snelste van Marco te Brömmelstroet (Fietsprofessor) en Thalia Verkade (journaliste voor de Correspondent). Hierdoor is meer aandacht te verwachten voor het verkeer en de inrichting van de openbare ruimte. Thalia Verkade promoot de campagne inmiddels heel actief.

De volgende organisaties doen met onze campagne mee: Wandelnet, MensEnStraat, Milieudefensie, Natuur&Milieu en Urgenda. Maar ook Longfonds steunt de campagne.

En verder … Zoals je weet gaat Saskia Kluit de Fietsersbond verlaten. Zij heeft aangegeven dat ze het een prachtig afscheidscadeau vindt als we in oktober een enorm dik stratenboek aan de politiek kunnen overhandigen. Want daarmee laten we zien dat er iets moet veranderen voordat het te laat is. Nederland moet fietsland nummer 1 blijven, het land met het meeste fietsgeluk voor iedereen!

Hoe doe je mee?

 • We vragen mensen de petitie te ondertekenen en op te geven welke straat zij terug willen krijgen. Dat is uiteraard symbolisch bedoeld. Je kan je eigen straat opgeven, maar je mag ook een andere straat opgeven.
 • Als je hebt ondertekend ontvang je een bevestigingsmail van de Fietsersbond.
 • Daarna ontvangen de ondertekenaars nog 5 mails. Wat staat daar in? Bijvoorbeeld een klein onderzoekje naar wat zij willen veranderen op straat. We laten goede voorbeeld uit het buitenland en in Nederland zien. We vertellen over de Fietsersbond en vragen om een donatie en of mensen onze nieuwsbrief willen ontvangen.
 • In de laatste mail vragen we hen of ze lid willen worden.
 • Je kan zelf natuurlijk meedoen door ook te ondertekenen.

Looptijd

De campagne is gestart op 26 mei en eindigt op 1 oktober. Half oktober, als de Fietsersbond 45 jaar bestaat, biedt Saskia Kluit de petitie en het stratenboek aan in Den Haag, aan de politiek. Het boek is ook meteen haar afscheidscadeau (daar heeft ze ook zelf omgevraagd), we hopen daarom dat het enorm veel  straten zal bevatten!

Planning van 26 mei-1oktober (grote lijnen):

 • 26mei Persbericht naar media.
 • Maandelijks krijgen de mensen die de petitie hebben ondertekend een nieuwsbrief.
 • Onderzoek onder de ondertekenaars welke veranderingen zij wensen: op basis daarvan formuleren concrete eisen aan de politiek.
 • In de 2e of 3e mail vragen we een donatie. Met de opbrengst financieren we het vervolg van de campagne. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van materialen voor vrijwilligers en mensen die hebben ondertekend.
 • We vragen de ondertekenaars of ze de Fietsersbond nieuwsbrief willen ontvangen (Fietsflits).
 • Ontwikkelen materialen voor vrijwilligers (afhankelijk van inkomsten!).
 • Na 1 oktober maken we een stratenboek.
 • Half oktober: aanbieden aan politiek. Met concrete eisen voor verandering voor fietsers.

Doel

We hebben ons ten doel gesteld 25.000 petities binnen te halen!

Wat kan je doen?

 • Teken de petitie natuurlijk!
 • Deel de link van de campagne met zoveel mogelijk mensen: geefdestraatterug.nl. Met de leden van je afdeling, in je zakelijke netwerk als j e dat hebt, met familie en vrienden.
 • Zet de campagne op de website van je afdeling met de link en vermeld het op de sociale media die je beheert.
 • Stuur een persbericht naar je lokale krant. Gebruik daarvoor onderstaand persbericht. LET OP: Pas het bericht nog even aan naar jouw lokale situatie. Dus vul tussen de vierkante haken de naam van je afdeling in en kies wie je de quotes in het bericht wilt laten zeggen, Saskia Kluit of iemand van je eigen afdeling.
 • We zijn bezig om activiteiten en middelen voor de campagne te ontwikkelen waarmee jij aan de slag kan. Meer informatie daarover volgt nog. Wat we kunnen doen hangt een beetje af van de donaties die we van de ondertekenaars binnenkrijgen (zie verder bij Looptijd).

Contactpersonen

Vragen over de campagne: Martijn van Es (campagnemedewerker), [email protected]

Vragen over social media: Carlos Schreuder (stagiair communicatie), [email protected]

Vragen over campagnemateriaal: Carmen Meijer (campagnemedewerker), [email protected]

 

De straten tot nu toe

Hieronder vind je een overzicht van de straten die tot nu toe zijn ingezonden. Bekijk welke straten in jouw omgeving genoemd zijn.

Bron: www.youtube.com
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 19 KB

Persbericht-Afdeling-Fietsersbond-roept-op-geef-de-straat-terug

Download