Hoe werkt de Fietsersbond?

Vereniging Fietsersbond

De Fietsersbond is een vereniging met bijna 35.000 leden, 150 lokale afdelingen, 1800 actieve leden en vrijwilligers, ledenraad, bestuur en landelijk bureau in Utrecht.

Het belangrijkste werk van de Fietsersbond wordt gedaan op lokaal niveau, omdat daar de meeste beslissingen over fietsvoorzieningen vallen. Honderdvijftig lokale afdelingen, gerund door vrijwilligers, beïnvloeden het verkeersbeleid door inspraak, actie, publiciteit en overleg. Andere vrijwilligers en ook enkele betaalde krachten houden zich bezig met het fietsbeleid op provinciaal niveau.