Belonen

Belonen kan op verschillende manieren. Een belangrijk punt is het benoemen en vieren van resultaten die de afdeling behaalt. Realiseer je ook de mijlpalen die je bereikt, bijvoorbeeld resultaten van je lobby, publiciteit over een knelpunt, een actie, het binnenhalen van nieuwe leden enzovoorts. Kortom: vier je successen en wees er trots op. Laat ook regelmatig blijken dat de vrijwilligers en hun inzet worden gewaardeerd. Schrijf over bijvoorbeeld de inzet van de vrijwilligers in je afdelingsblad en op de website. Een andere tip is om jaarlijks een bijzondere activiteit te organiseren zoals een afdelingsborrel, een terrasbijeenkomst of een excursie met alle vrijwilligers van de afdeling.