Bezinnen

Wat wil je als afdeling graag doen en bereiken, en wie heb je daarvoor nodig? Raadpleeg het werkplan of de actielijst van je afdeling en bekijk de doelen, knelpunten of wensen die je hebt. Wees creatief in het opsplitsen van werkzaamheden en streef naar een variatie in taken en werkzaamheden, bijvoorbeeld

  • kortdurende klussen (bijv. inventarisatie overbodige fietspaaltjes)
  • langer durende taken (bijv. bestuurstaken),
  • concreet uitvoerend
  • lobby
  • actie (bijv. enqueteren op straat, fietsverlichtingsactie)
  • post rondbrengen

… en sluit zo veel mogelijk aan bij mogelijke wensen van de vrijwilliger.
Een rondje langs vijf vrijwilligers een paar jaar geleden leverde even zoveel redenen op om actief te zijn: verrijking voor je zelf, uitlaatklep voor je ongenoegen, veilige fietspaden tot stand brengen, fietstochten willen organiseren en gewoon om de gezelligheid. En dat is nog steeds zo.

Verdiep je daarom in wie je potentiële vrijwilliger is, wat hij/zij wil en kijk of datgene wat je te bieden hebt daarbij past.

Bij deze bezinning hoort ook hoe je omgaat met niet leden die wél actief willen worden. Voor veel functies maken we er vaak al geen punt van, voor voorzitter, penningmeester en secretaris wordt het wel gevraagd. Je kunt er ook voor kiezen om iedere nieuwe vrijwilliger die geen lid is, standaard een cadeaulidmaatschap voor een jaar te geven.