Vragen over verharding (en antwoorden)

Door de berichtgeving rond het meldpunt ‘Mijn slechtste fietspad’ staat het onderwerp ‘verharding’ weer volop in de belangstelling. En terecht, want aan de ene kant leidt slechte verharding tot veel ergernis en ook ongevallen en aan de andere kant is slechte verharding in veel gevallen prima te voorkomen of te repareren. Een aantal wegbeheerders schiet gelijk in de verdediging wanneer ze hierop worden aangesproken. Hieronder een verzameling veel gehoorde uitvluchten.

Het maakt fietsers niet uit of ze op asfalt of tegels rijden

Ingenieursbureau KOAC liet in opdracht van het Fietsberaad fietsers destijds asfalt en tegels beoordelen in verschillende staat van onderhoud. De fietsers mochten een rapportcijfer tussen 1 en 10 geven. Duidelijk is dat nieuw asfalt bijna perfect scoort, terwijl zelfs een net aangelegd tegelfietspad niet boven de 7,5 komt. Details zijn na te lezen in het KOAC-rapport. (1)
De trillingsmetingen van de Fietsbalans geven de fietser groot gelijk. Tegelfietspaden hobbelen aanzienlijk sterker dan asfaltfietspaden. trillingshinder. Asfalt mag niet boven kabels of leidingen. Onzin. Asfalt mag boven bijna alle leidingen liggen. Strikt genomen mag asfalt alleen niet boven gas. En zelfs dan kan het in de praktijk vaak wel, bijvoorbeeld als er een grasberm of een trottoir naast ligt.
Zo ligt er op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht gewoon asfalt boven gas. Voor meer achtergronden, zie Fietsberaad publicatie 10. (2)

vragenoververharding-foto1

Asfalt is duurder dan tegels

Meestal niet waar. Het hangt een beetje af van de ondergrond. Kijk je over een hele levenscyclus van 30 jaar, dan is asfalt altijd goedkoper. Het idee dat tegelfietspaden goedkoop zijn, komt voort uit twee impliciete aannames:

  • tegelfietspaden hoeven niet zo goed gefundeerd te worden;
  • aan onderhoud doen we niet.

Het moge duidelijk zijn, dat dit wel goedkoop is, maar niet tot acceptabele fietspaden leidt.

Maar dan is asfalt toch duurder door werkzaamheden?

Het openbreken van asfalt is inderdaad meer werk en dus duurder dan het opengooien van een tegelfietspad. Het goede nieuws is dat in de meeste gevallen niet de gemeente, maar de kabelaar voor de kosten opdraait. Het mag dan wel duurder zijn, de rekening komt niet bij de wegbeheerder terecht. Tenminste, als de wegbeheerder zijn zaakjes goed op orde heeft. Als dat niet zo is, wordt het hoog tijd dat de gemeente betere afspraken met kabelaars gaat maken.
Overigens blijkt uit de afhandeling van klachten op het meldpunt dat er veel meer klachten zijn over werkzaamheden aan tegelfietspaden dan aan asfaltfietspaden. Wellicht zijn tegelfietspaden makkelijker te repareren, maar in de praktijk gebeurt dat kennelijk vaak niet. Lees voor meer details het artikel over het meldpunt in het aprilnummer van Verkeerskunde.

Asfalt is leuk, maar je krijgt dan boomwortelproblematiek

Klopt, en ook weer niet. Omdat asfalt slecht vocht doorlaat (slechter dan tegels), ontstaat onder het asfalt een condenslens. Daar gaan wortels graag naar toe groeien, met alle problemen van dien. De oplossing is in geval van nieuwbouw eenvoudig: leg een fundering met een extra grof puincunet aan. Daar kunnen wortels nauwelijks doorheen groeien en bovendien watert het beter af.
De details kan je nalezen op pagina 325 van de Ontwerpwijzer fietsverkeer.

Theo Zeegers, verkeersconsulent
juni 2008

Noten
1 Fietsberaad publicatie 2 (2002) Verhardingskeuze voor fietsverbindingen: asfalt, beton of tegels?
2 Fietsberaad publicatie 10 (2006) Asfalt als fietspadverharding: gewenst en mogelijk.
Beide publicaties zijn te vinden op www.fietsberaad.nl.

Categorieën