Veiligheid

veiligheid

Verkeersgezondheid

De Fietsersbond heeft in 2015 een nieuwe visie op veiligheid en gezondheid van fietsverkeer ontwikkeld en in discussie gebracht. Centraal staat daarin het begrip ‘verkeersgezondheid’. De omgeving kan als fietsverkeersgezond worden gezien als wordt voldaan aan verkeersveiligheid, geluidsniveaus, luchtkwaliteit, ergonomische straatinrichting, impulsen (uitnodigingen) om te fietsen voor je dagelijkse beweging, en aan genoeg ruimte voor een goede doorstroming.

In veel opzichten levert het fietsen nu al een zowel voor de fietser als de samenleving positieve bijdrage op aan verkeersgezondheid. Met de nieuwe visie wil de Fietsersbond verder werken aan een verkeersgezonde omgeving met behoud van wat er nu al is bereikt.

Verkeersveiligheid introductie

Veel dagelijkse fietsers zijn geneigd alle gebreken en fouten bij de inrichting van straten en wegen te zien als ‘gevaarlijk’/ ‘verkeersonveilig’, waar verkeerskundigen die gebreken anders indelen: gebrek aan comfort, gebrek aan samenhang, gebrek aan directheid of gebreken aan aantrekkelijkheid/sociale veiligheid. In feite hebben klachten die fietsers rangschikken onder onveiligheid, te maken met de ergonomie van het fietsen, de rijtaak voor de fietser. Door een stapeling van gebreken die op zichzelf los staan van de eigenlijke verkeersveiligheid kan het aanrijdingsrisico toch nog behoorlijk oplopen. Verder wordt door verkeerskundigen de zogenaamd subjectieve onveiligheid (de bij het publiek levende gedachten over waar het onveilig is) nogal eens afgedaan als niet ter zake doende vergeleken met objectief geregistreerde onveiligheid: de getelde doden en gewonden. Maar die objectieve onveiligheid wordt bij fietsers zwaar ondergeregistreerd en bovendien is het gevoel van onveiligheid bij het publiek funest voor het fietsgebruik. Kinderen worden zo met de auto naar school gebracht en ouderen durven niet meer met de fiets naar het met in- en uitparkerende auto’s vergeven winkelcentrum.

In 2016 bracht de gemeente Amsterdam een verkeersveiligheidsplan uit, dat gezien kan worden als in hoge mate compleet en pro fiets. Het biedt een breed overzicht van de vele kanten van verkeersveiligheid en laat ook zien hoe de gemeente worstelt met de slechte registratie van verkeersongevallen met fietsers.

Veel van wat we al elders onder meer bij Fietspaden en Wegontwerp hebben opgenomen, houdt mede verband met verkeers(on)veiligheid. Hieronder vinden we aanvullende informatie over aspecten van verkeersveiligheid voor fietsers. Daarbij is ingezoomd op de fietser en zijn voertuig, de plaats op de weg, risico’s van ongevallen en onderlinge aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid tussen verkeersdeelnemers

Veiligheid