Dodehoekongevallen

De Fietsersbond heeft in 2006-2008 in enkele plaatsen actie gevoerd voor aanvullende maatregelen tegen ongevallen met rechtsafslaande vrachtwagens. Daarbij presenteerden we een actieplan met verschillende maatregelen.

dodehoek

In de voorgaande jaren zijn er een aantal afschuwelijke ongelukken gebeurd. Gelukkig daalde het aantal omgekomen fietsers als gevolg van dodehoek-ongevallen van 19 in 2006 naar 8 in 2007. Dat neemt niet weg dat de verplichte invoering van de dodehoekspiegel in 2003 onvoldoende heeft opgeleverd. Vandaar de acties en het actieplan.

Wij vragen van de betrokkenen in het actieplan specifiek de volgende maatregelen:

Van de regering en de Tweede Kamer:

 • Start in een aantal drukke steden een experiment met ‘vrachtwagenloodsen’. Dat zijn tijdelijke bijrijders, extra ogen, die de vrachtwagenchauffeur helpen veilig door de drukke, chaotische binnensteden te rijden. Vergelijkbaar met de loodsen die grote schepen veilig de haven in- en uitleiden.
 • Zorg voor controles op de juiste afstelling van de dodehoekspiegel op vrachtwagens.
 • Stel ook voor oudere vrachtwagens een camera of vooruitkijkspiegel verplicht om de aanrijdingen aan de rechtervoorzijde van de vrachtwagens te voorkomen.
 • Verplicht dichte zijafscherming op alle vrachtwagens, om de kans op ernstig letsel bij een aanrijding te verkleinen.
 • Stimuleer de ontwikkeling van navigatieapparatuur waarop de chauffeur kan zien wat de kortste veilige route is naar zijn bestemming en waarop gevaarlijke (kruis)punten gemarkeerd zijn.
 • Stimuleer ontwikkeling van een adequaat alarmeringssysteem in de vrachtwagen zoals de Lexguard.

Van gemeenten, wegbeheerders, ROV’s en de VNG:

 • Zorg voor een apart verkeerslicht voor fietsers dat eerder op groen springt en voorkom zo dat fietsers en rechtsafslaande vrachtwagens tegelijk optrekken.
 • Plaats de stopstreep voor fietsers minimaal drie meter dichter bij het kruispunt dan de stopstreep voor auto’s.
 • Zorg voor een verkeersveilige distributie van goederen in steden, stimuleer alternatieven voor het huidige zware vrachtverkeer.
 • Zorg voor controles op de juiste afstelling van de dodehoekspiegel op vrachtwagens.
 • Leg het fietspad (als dit deel uitmaakt van een voorrangsweg of bij een inrit) verhoogd aan, zodat afslaande auto’s altijd moeten remmen.
 • Zorg voor goed onderhoud van fietspaden, zodat fietsers hun aandacht bij het verkeer kunnen houden.
 • Neem maatregelen om het zware vrachtverkeer zoveel mogelijk uit binnensteden en woonwijken te weren.
 • Laat vuilnisauto’s en andere vrachtwagens niet in de buurt van scholen rijden rond de begin- en eindtijden van de scholen.
 • Onderzoek of bouw- en ander zwaar verkeer via routes geleid kan worden met zo min mogelijk rechtsafbewegingen.

Van transportbranche, chauffeurs en opleidingen:

 • Plaats een doorzichtige deur aan de rechterzijde van de vrachtwagen, zodat fietsers en voetgangers daar gezien kunnen worden.
 • Geef chauffeurs voorlichting over de dode hoek.
 • Plaats een dichte zijafscherming en een vooruitkijkspiegel of -camera.
 • Zorg voor goed afgestelde dodehoekspiegels of liever nog camera’s en gebruik die ook.
 • Plaats een attentiesticker over de dode hoek op het dashboard, als geheugensteuntje voor de bestuurder. Maak duidelijk dat chauffeurs zich niet door haast hoeven te laten leiden.
 • Houd bij planning en logistiek rekening met de routes die chauffeurs moeten rijden. Kies bij voorkeur voor routes met weinig rechtsafbewegingen en weinig menging met kwetsbare verkeersdeelnemers. Stimuleer chauffeurs deze routes ook te nemen, ook al zijn ze een beetje om en kost het wat meer tijd.
 • Denk mee met de Fietsersbond over de ontwikkeling van een verkeersveilig distributievoertuig in binnensteden en woonwijken. Denk aan voertuigeisen als een lagere positie van de chauffeur, doorzichtige deuren, botsvriendelijke vormgeving etcetera.

Van fietsers en voetgangers:

 • Let heel goed op in de buurt van vrachtwagens. Ga bij twijfel achter de vrachtwagen staan of ga de stoep op.

Wim Bot, juni 2008

Categorieën