30 km/u als nieuwe norm

Met 30 km/u is de impact van botsingen veel minder ernstig. Daarom pleit de Fietsersbond voor 30 km/u in de bebouwde kom.

GOW30

Om van bestaande (vaak ‘grijze’) wegen te bepalen of 30km/h mogelijk is, ontwikkeld het CROW op dit moment een afwegingskader. Hierbij is er naast de bekende Erftoegangsweg 30 (ETW30) en Gebiedontsluitingsweg 50 (GOW50), een nieuwe categorie toegevoegd, de Gebiedsontsluitingsweg 30 (GOW30).

Afweegkader van het CROW

Het CROW heeft in najaar 2021 het afweegkader gepubliceerd in opdracht van het ministerie. Belangrijke conclusies uit tussentijdse versies is nog steeds dat wegen het beste kunnen worden ingericht als óf gebiedsontsluitingsweg (dus met vrijliggende fietspaden) óf erftoegangsweg (dus met weinig verkeer). Alleen de randgevallen die zowel een verblijf- als doorstroomfunctie hebben zullen vallen in de categorie GOW30.

Bekijk het afweegkader hier

Op dit moment wordt door het CROW gewerkt aan een richtlijn voor inrichtingskenmerken én loopt een pilotproject binnen Tour de Force. Echter is er al veel wat er nu gedaan kan worden.

 

Liever 30

Liever 30 en meer ruimte voor de fiets!

Samen met bureau Goudappel heeft de Fietsersbond een brochure opgesteld voor afdelingen en vrijwilligers om alvast aan de slag te gaan met implementatie van 30km/u als norm. Dit omdat we niet moeten én niet hoeven te wachten, veel is nu al mogelijk.

In de brochure staat uitgelegd waarom 30km/u een goed idee is, hoe het er uit kan zien en welke zaken je niet moet vergeten. Download hieronder:

 

pdf ⋅ 4 MB

Liever 30 en meer ruimte voor de fiets! (011676.20220223)

Download

Landelijke inzet

Landelijk blijven we pleitten voor het verleggen van de wettelijke norm naar 30km/u naar voorbeeld van Brussel, om snelheden nu al te drukken en hoge snelheden de uitzondering te maken, in plaats van de regel.