30 km als nieuwe norm

Met 30 km/u is de impact van botsingen veel minder ernstig. Daarom pleit de Fietsersbond voor 30 km/u in de bebouwde kom.

GOW30

Om van bestaande (vaak ‘grijze’) wegen te bepalen of 30km/h mogelijk is, ontwikkeld het CROW op dit moment een afwegingskader. Hierbij is er naast de bekende Erftoegangsweg 30 (ETW30) en Gebiedontsluitingsweg 50 (GOW50), een nieuwe categorie toegevoegd, de Gebiedsontsluitingsweg 30 (GOW30).

Afweegkader

Het afweegkader van het CROW is nog in ontwikkeling. Zodra deze bekend is, zal dit hier worden gepubliceerd. Belangrijke conclusies uit tussentijdse versies is nog steeds dat wegen het beste kunnen worden ingericht als óf gebiedsontsluitingsweg (dus met vrijliggende fietspaden) óf erftoegangsweg (dus met weinig verkeer). Alleen de randgevallen die zowel een verblijf- als doorstroomfunctie hebben zullen vallen in de categorie GOW30.