Tweede Kamer wil maximum 30 km per uur binnen de bebouwde kom

De Tweede Kamer heeft vorige week bij meerderheid een motie aangenomen van Suzanne Kröger (Groenlinks) en Chris Stoffer (SGP) met het standpunt dat binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur de norm moet worden.

Een groot succes

Een groot succes voor de Fietsersbond, omdat wij ons in de campagne ’30 is het nieuwe 50′ en in de Fietsvisie 2040 ondubbelzinnig hebben uitgesproken voor dit principe. Vorige week brachten we daarom meteen een persbericht uit.

Gemeenten en Rijk moeten nu samen een afwegingskader gaan ontwikkelen over de uitvoering. De precieze tekst van de motie vind je hier. Als Landelijk Bureau willen we zo snel mogelijk betrokken worden bij dit proces. Ongetwijfeld gaat dat proces wel wat tijd vergen.

Voor de standpunten en uitwerkingen van de Fietsersbond verwijzen we naar deze pagina op Vrijwilligersnet. Daar vind je ook veel over de kansen en valkuilen bij invoering in gemeenten. We zullen uitgebreid op dit onderwerp terugkomen in de komende maanden en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Voor nu

Afdelingen kunnen nu in ieder geval hun wethouder en gemeenteraad attenderen op de Kamermotie en hen vragen te starten met de uitvoering, zeker op 50 km-wegen zonder gescheiden fietspad. Daar waar 30 km al de norm is of waar er al gewerkt wordt in deze richting zijn complimenten en aanmoedigingen zeker ook op hun plaats.

Categorieën