Gratis stallen bij stations voorlopig gered

De 11de oktober 2011 was een bijzondere dag voor de Fietsersbond. Zowel in de Tweede Kamer als in de Utrechtse gemeenteraad sprak een meerderheid van de volksvertegenwoordigers zich uit voor het behoud van gratis stallingsmogelijkheden bij stations. Wim Bot doet verslag.

Debat in de Tweede Kamer
In de Tweede Kamer stond het actieplan ‘Fietsparkeren bij stations’ op de agenda (zie voor de inhoud daarvan en het standpunt van de Fietsersbond ook het stuk op pag. 15-17 in de vorige Ketting). Minister Schultz stelde in het actieplan onder meer om voor de bestaande ver- plichting altijd betaalde en gratis plekken aan te bieden te laten vervallen, onder meer om de grote steden de kans te geven alleen betaalde plekken aan te bieden. Mede dankzij een geslaagde lobby van de Fietsersbond en een storm aan publiciteit sprak een grote meerderheid van de Kamer zich uit tegen het voornemen van de minister. Daarop zegde minister Schultz toe afspraken hierover te willen maken met gemeenten. Ze gaf echter wel aan dat die afspraken eindig zijn en dat het stallingsbeleid een gemeentelijke aangelegenheid is. In een brief aan de Kamer zal de minister een en ander verder uitwerken. De Fietsersbond is blij met de toezeggingen van Schultz, maar houdt de zaak uiteraard nauwlettend in de gaten.

De Fietsersbond is positief over de 79 miljoen euro extra die de minister uittrekt voor de verbetering van NS-fietsenstallingen bovenop de al eerder geplande 107 miljoen. Omdat het Rijk uitgaat van 50% co-financiering door de decentrale overheden is er in beginsel 370 miljoen beschikbaar voor nieuwe investeringen in de stationsstallingen, een fors bedrag. Het is echter volgens berekeningen van adviesbureau Berenschot niet toereikend om ook de exploitatie en het beheer van de stallingen in met name de grotere steden goed te regelen. Utrecht: niet verplicht betaald Eerder op 11 oktober liet het Utrechtse college van B&W al weten dat er gratis fietsparkeerplekken beschik- baar blijven in het Stationsgebied. In de week daarvoor haalde de Fietsersbond via een internetpetitie bijna 3000 handtekeningen op tegen de plannen van de gemeente om betaald fietsparkeren (geheel dan wel in zeer grote mate) verplicht te stellen.
Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad bleek het eens met de kritiek van de Fietsersbond. In het debat werd uitgebreid naar het plan van de afdeling Utrecht verwezen. Hierin staat onder meer dat de gemeente Utrecht slimme oplossingen moet bedenken om het stallingsprobleem rond Utrecht Centraal op te lossen, bijvoorbeeld door langstallers meer te laten betalen. De Fietsersbond wil in Utrecht zowel gratis als betaalde plekken aanbieden; de gratis plekken voor twee dagen, de betaalde plekken met verschillende tarieven naar gelang kwaliteit van de plek en parkeerduur. De Utrechtse gemeenteraad gaf expliciet aan dat het rapport van de Fietsersbond moet worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Ook in Utrecht draait het voor een deel om geld: de berekeningen waar het college van B&W van uitgaat laten alleen bij een scenario met betaald parkeren een positief resultaat zien. Het college gaat door met de eerste fase van de plannen aan de Jaarbeurszijde; het voornemen is vooralsnog om daar alleen betaalde plekken aan te bieden wanneer de grote nieuwe stalling in gebruik wordt genomen.

Conclusie
Op 11 oktober heeft de Fietsersbond in de Tweede Kamer en in de Utrechtse gemeenteraad een mooie slag gewonnen, maar het is nog te vroeg om hard te juichen. In de komende maanden zal blijken hoe serieus de wens om gratis plekken aan te bieden wordt genomen en wie daar geld voor over heeft. De Fietsersbond kijkt daarbij naar de diverse overheden en naar de NS.

Wim Bot is beleidsmedewerker van de Fietsersbond

Het plan van de afdeling Utrecht is te downloaden als pdf.