Fiets en OV

Meer dan de helft van alle treinreizigers komt op de fiets naar het station. Maar hoe zit dat eigenlijk bij de bus, tram en metro? Welke rol kan de fiets spelen in het verschralende OV-aanbod in de buitengebieden. Hoe zorgen we voor goede én veilige oplaadmogelijkheden voor de elektrische fiets bij bushaltes of zogenaamde ‘hubs’?

ROCOV's

Voor alle provincies of regio’s/concessiegebieden van het openbaar vervoer zijn er zogenaamde Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV’s).

Dat zijn er 23 in Nederland, naast de landelijke variant (het LOCOV). Een ROCOV is soms ook genoemd als reizigersoverleg of consumentenplatform. De Fietsersbond is in veel gevallen betrokken bij dit overleg en geeft input op hoe de concessie moet worden vormgegeven, draagt bij aan verplichte adviezen aan de concessieverlener (provincie of vervoersregio) en bij wijzigingen moet het ROCOV geraadpleegd worden.

De wettelijke basis hiervoor is vastgelegd in de Wet personenvervoer 2000.
Raadpleeg die hier: wetten.nl – Regeling – Wet personenvervoer 2000 – BWBR0011470 (overheid.nl)

Hoe zit dat landelijk dan?

Vanuit de Wet personenvervoer 2000 heeft de Fietsersbond zitting in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV). Daarin stemmen we samen met organisaties als Rover af over belangrijke thema’s als fiets in de trein, fietsparkeren rondom stations en de OV-Fiets.

De Fietsersbond wordt hierin vertegenwoordigd door Wim Bot, die zorgt voor een passende inbreng namens alle fietsers bij alles wat met nationaal OV te maken heeft. Als je hier vragen over hebt kun je terecht via: [email protected]

Fiets ook mee in de bus

Naast het meenemen van je fiets in de treinen van NS is vaak in de concessie ook iets opgenomen over de regionale treindiensten (bijvoorbeeld van Arriva of Blauwnet). Zo is bij vrijwel alle regionale vervoerders het mogelijk om een fiets gratis en/of zonder reservering mee te nemen in de trein. Dit is iets dat geborgd moet worden in toekomstige concessies.

Daarnaast zijn we fan van het opnemen van de mogelijkheid om de fiets mee te nemen in, onder, voor of achter de bus. Dit was vroeger vrij normaal en ook in het buitenland zien we dit vaak als mogelijkheid, dus waarom in Nederland niet?

Ook bij werkzaamheden, uitval van treinen en andere situaties zou het recht om de fiets mee te kunnen nemen geborgd moeten zijn voor de hele reis.

Stallingen

Steeds vaker sturen provincies aan op het ontwikkelen van zogenaamde ‘hubs’. Dit zijn vaak uitgebreide bushaltes, soms zelfs met voorzieningen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Via Hubs in Groningen en Drenthe.

Zie: Meer dan 50 Hubs bij jou in de buurt! | Homepage – Reisviahub.nl

Voor de combinatie van fiets en regiovervoer is het essentieel dat er goede afspraken zijn over stallingen bij OV haltes. En dat gaat verder dan alleen een manier om je fiets op dubbel slot te zetten. Accu-oplaadpunten, goede deelfietsen voor natransport, droog kunnen stallen en heldere informatievoorziening zijn enkele voorbeelden.

In deze (relatief oude) CROW-Fietsberaadpublicatie lees je meer over hoe een OV halte goed ingericht kan worden: Fietsberaadpublicatie 25 Kwaliteitsnormen fietsparkeervoorzieningen BTM-haltes – Fietsberaad

15560510826_797dfeb302_k

Fietsparkeren

Hoe wordt het stallen van de fiets zo makkelijk en functioneel mogelijk? Lees meer over fietsparkeren

13.05.22-velocity-laadstation-eygelshoven

Analyseren bus en fietsnetwerken

Voor de vergevorderde ROCOV-vertegenwoordiger vanuit de Fietsersbond kan het ook interessant zijn om te kijken naar de routes van concessies en in hoeverre deze ontvlochten kunnen worden van het hoofdfiets/doorfietsnetwerk. Zo kunnen conflicten voorkomen worden.

Ook zou er naar maximumsnelheden, afspraken over halteren op de rijbaan of niet en andere zaken onderzoek gedaan kunnen worden door het ROCOV met als einddoel een duidelijk advies richting de concessiehouder én concessieverlener.

Een mooi voorbeeld van inspraak op een nieuwe concessie kun je hier vinden:

Bus-concessie West-Brabant – Provincie Noord-Brabant (fietsersbond.nl)

Onze provinciale afdeling daar heeft een nette brief gepubliceerd die goed te gebruiken is als template voor andere concessies.

Interesse in de combinatie Fiets en OV op regionaal niveau?

Nog lang niet overal in Nederland is de Fietsersbond sterk vertegenwoordigd in de ROCOV overlegtafels. Dat kan natuurlijk beter! Als je daar een rol in wilt hebben, laat het dan weten via [email protected]