Fietsen zonder barrières

Voor een fietser die snel van A naar B wil, is niets vervelender dan barrières op de route, zoals trage verkeerslichten. Als afdeling van de Fietsersbond kun je barrières die onnodig hinder veroorzaken voor fietsers, op verschillende manieren onder de aandacht van de gemeente brengen.

 

Wil je meer weten over hoe je bij gemeenten duidelijk maakt dat fietsers onnodig hinder ondervinden door barrières? Stuur dan een mail naar Team Vrijwilligers via [email protected].

38809779795_41155d107e_k

Barrières algemeen
In 2006 onderzocht Laurent Theunissen de vele soorten barrières voor fietsers. In zijn presentatie Barrières inventariseren zet hij ze op een rij en doet hij een paar aanbevelingen.

Onze vertegenwoordiger in Noord-Brabant zette voor de provincie de knelpunten op een rij in de presentatie Fietstoets en barrièrewerking in Noord-Brabant.

Barrières door verkeerslichten
Hoe maak je aan de gemeente duidelijk dat verkeerslichten met lange wachttijden en grote wachtkansen voor fietsers een belemmering zijn? Twee afdelingen delen hun ervaringen.

Barrières door het opwaarderen van N-wegen
De overheid wil de groeiende verkeersproblemen tegengaan door een robuust wegennet te realiseren. Hiervoor worden veel N-wegen opgewaardeerd (verbreed en verlegd) naar autosnelwegen. Fietsers ondervinden hier hinder van.

In 2012 deed Joep Maessen voor de Fietsersbond onderzoek naar de invloed van de opwaardering van N-wegen op de oversteekbaarheid voor fietsers. De uitkomsten lees je in het rapport Opwaardering N-wegen als barrière voor de fiets. Lees ook: Fietsersbond wil meer middelen en aandacht voor overstekende fietsers bij opwaardering N-wegen.

In Noord-Brabant heeft de Fietsersbond een uitgebreide analyse gemaakt van de barrières voor fietsers in de regio ‘s-Hertogenbosch, compleet met verbeterplan. Zowel natuurlijke barrières als kanalen en (spoor)wegen zijn hierin meegenomen. Deze studie, Barrières en maaswijdten regio ’s-Hertogenbosch, is bruikbaar als hulpmiddel voor analyses en oplossingsrichtingen.

Barrières door het opheffen van spoorwegovergangen
Fietsers en wandelaars komen steeds vaker voor een voorgoed afgesloten spoorwegovergang te staan. Kleine overwegen verdwijnen en al het verkeer moet over die paar grote overwegen. Zowel voor woon-werkverkeer als voor recreanten betekent dit omrijden langs drukkere en minder comfortabele routes. Fietsverkeer en autoverkeer worden op de overblijvende routes in elkaar gedrukt, wat indruist tegen het streven van de Fietsersbond naar ontvlechting van routes voor fiets en auto. Zo verdwijnen aantrekkelijke, autoluwe routes.

Daarom verzet de Fietsersbond zich landelijk én lokaal tegen het opheffen van spoorwegovergangen. Dit heeft er al toe geleid dat adviezen en standpunten van de Fietsersbond zwaarder wegen en de te sluiten overwegen dus vaker een (fiets)tunnel terugkrijgen of speciaal voor voet en fiets open blijven. Maar niet overal: lees hier een voorbeeld van de krachttoer van Fietsersbond Haarlem om verbindingen te redden.

Ook bij de bedreigde spoorwegovergangen het onderzoek van de Fietsersbond in de regio Den Bosch een hulpmiddel zijn voor analyse en oplossingsvoorstellen. Procedure bij opheffen van overwegen verbeterd (februari 2009)