Gladheid

Sneeuw en ijs? Niet op de fietsroute!

gladheid

Waar gaat de campagne over?

De Fietsersbond maakt zich bij de verantwoordelijke partijen sterk voor een goede gladheidsbestrijding op fietsroutes. Hierbij zet de Fietsersbond zich in om wegen en fietspaden schoon te houden, maar ook om de fiets winterklaar te maken en bij de gebruikers van de fiets aan te geven op welke manier zij comfortabel en veilig kunnen fietsen, terwijl sneeuw en ijs hun route teistert. Op www.fietsersbond.nl/gladheid wordt al aangegeven hoe men op de fiets het beste met gladheid moet omgaan om de kans op onderuitgaan te verkleinen.

Looptijd

De campagne komt elk jaar weer wat meer in de schijnwerpers te staan als de periode van gladheid in aantocht is. ’s Zomers is deze in slaapstand, maar in de winterperiode weer volop relevant. Sinds 2009 houdt de Fietsersbond zich volop bezig met dit onderwerp als gevolg van een desastreuze winter met duizenden fietsongevallen door gladheid. Er is gestart met een campagne om alle gemeenten in Nederland voor te bereiden op een adequate aanpak van fietsroutes bij gladheid, en tot nu blijft dit elke winter terugkeren.

Wat is het doel van deze campagne?

Het doel van deze campagne is om verschillende partijen te overtuigen van de gevaren van gladheid van de fietsroute, met als gevolg dat de uitvoerende partijen zoals de gemeenten sterker inzetten op de bestrijding. Daarnaast worden fietsers zelf ingelicht om voorbereid te zijn op gladde wegen en zodat zij weten hoe hier mee om te gaan.

Wat zijn de activiteiten?

Voltooien routeplanner
De Fietsersbond Routeplanner maakt het mogelijk routes te kiezen die door de gemeenten zijn aangewezen als routes die bij gladheid worden gestrooid en geruimd. De plannerkaart nadert thans de volledige dekking van de door de wegbeheerders behandelde fietsroutes, waarbij de gestrooide routes met een paarse lijn zijn gekleurd. Echter, hier en daar ontbreken nog wat stukken in Nederland en alle hulp bij het invoeren om dit ook volledig in beeld te krijgen is uiteraard van harte welkom!
Lukt het niet in bepaalde gemeenten de routes in te voeren, dan horen we graag waarom dat niet lukt. Lukt het niet om de strooiroute te vinden? En waarom niet? Wij krijgen er graag zicht op, dus laat het ons gerust weten!

Gladheidsbestrijding
Het gaat sinds die strenge winter van 2009 al een stuk beter met de gladheidsbestrijding, maar alleen al door verloop van de betrokken medewerkers bij gemeenten dreigt altijd dat de aandacht verslapt. Dat is dan meteen ook de keerzijde van een zachte winter zoals 2013-2014. Weg ervaring, weg routine? Of deed je gemeente het afgelopen winter 2014-2015 nog goed? We roepen de afdelingen dan ook winter 2015-2016 weer op om  bij twijfel hierover bij de gemeente te informeren naar het plan voor komend seizoen. Vraag dan je gemeente hoever ze is met de plannen en herinner haar aan de aanbevelingen uit het Actieplan Gladheidsbestrijding juli 2010. Gemeenten kunnen tegenwoordig ook gebruik maken van de Fietsberaad instructie voor wegbeheerders (onder de zoekterm: gladheid).

Wat kun je als vrijwilliger doen en heb je daarvoor nodig?

De vrijwilligers kunnen meehelpen aan beide activiteiten die hierboven beschreven staan. Kort samengevat: het invoeren van de ontbrekende gegevens in de routeplanner en het scherp houden van de gemeente op het onderwerp gladheidsbestrijding, door ze te confronteren met de gemaakte afspraken uit 2010. De benodigde documenten zijn beschikbaar via Actieplan Gladheidsbestrijding juli 2010.

Wat kun je verwachten van Team Vrijwilligers?

Het Team Vrijwilligers zal de lokale Fietsersbond afdelingen ondersteunen bij deze campagne door voornamelijk hulp te bieden bij problemen of onenigheden. Kom je er niet uit hoe je de routeplanner kan aanpassen, of heb je bepaalde gegevens nodig die bij de Fietsersbond waarschijnlijk wel bekend zijn maar niet openbaar te vinden zijn, dan kan je contact opnemen met Team Vrijwilligers.

Contactpersoon bij de Fietsersbond

Voor vragen kun je contact opnemen met Jaap Kamminga. Geef hierbij ook de relevantie van de vraag aan, zodat hij weet wanneer je uiterlijk antwoord verwacht.

Eerdere vergelijkbare campagnes

Documenten