Gladheid

Sneeuw en ijs? Niet op de fietsroute!

De Fietsersbond maakt zich sterk voor sneeuw- en ijsvrije fietsroutes en geeft fietsers voorlichting over hoe zij onder winterse omstandigheden veilig de weg op kunnen. Met deze terugkerende campagne willen we verschillende partijen overtuigen van de gevaren van gladheid van de fietsroute. En bereiken dat uitvoerende partijen zoals de gemeenten sterker inzetten op de bestrijding. Op www.fietsersbond.nl/onderweg/gladheid kunnen fietsers al lezen hoe ze de kans op onderuitgaan onder winterse omstandigheden te verkleinen.

gladheid

Looptijd

De campagne komt elk jaar weer wat meer in de schijnwerpers te staan als de periode van gladheid in aantocht is. ’s Zomers is de campagne in slaapstand, maar in de winter weer volop relevant. Sinds 2009 houdt de Fietsersbond zich volop bezig met dit onderwerp als gevolg van een desastreuze winter met duizenden fietsongevallen door gladheid. Er is gestart met een campagne om alle gemeenten in Nederland voor te bereiden op een adequate aanpak van fietsroutes bij gladheid. Tot nu blijft de campagne elke winter terugkeren.

Wat zijn de activiteiten?

Voltooien van de routeplanner
De Fietsersbond Routeplanner maakt het mogelijk routes te kiezen die door de gemeenten zijn aangewezen als routes die bij gladheid worden gestrooid en geruimd. De plannerkaart nadert thans de volledige dekking van de door de wegbeheerders behandelde fietsroutes, waarbij de gestrooide routes met een paarse lijn zijn gekleurd. Echter, hier en daar ontbreken nog wat stukken in Nederland en alle hulp bij het invoeren om dit ook volledig in beeld te krijgen is uiteraard van harte welkom!

Lukt het niet in bepaalde gemeenten de routes in te voeren, dan horen we graag waarom dat niet lukt. Lukt het niet om de strooiroute te vinden? En waarom niet? Wij krijgen er graag zicht op, dus laat het ons gerust weten!

Gladheidsbestrijding
Met zachte winters verslapt bij de gemeenten de aandacht voor gladheidsbestrijding. Of deed je gemeente het in de afgelopen winter nog goed? Informeer bij twijfel hierover bij de gemeente naar het gladheidsbestrijdingsplan voor komend seizoen. Vraag de beleidsmakers hoever ze zijn met de plannen.

De CROW-publicatie Organisatie en bestrijding van wintergladheid bundelt alle informatie die van belang is voor een goed functionerende gladheidsbestrijding.

Wat kun je als afdeling doen en heb je hiervoor nodig?

De vrijwilligers kunnen meehelpen aan beide activiteiten die hierboven beschreven staan. Kort samengevat: het invoeren van de ontbrekende gegevens in de routeplanner en het scherp houden van de gemeente op het onderwerp gladheidsbestrijding.

Wat kun je verwachten van Team Vrijwilligers?

Het Team Vrijwilligers ondersteunt de lokale Fietsersbond-afdelingen met deze campagne vooral door hulp te bieden bij onduidelijkheden of problemen. Kom je er niet uit hoe je de routeplanner kunt aanpassen, of heb je bepaalde gegevens nodig? Neem dan contact op met Team Vrijwilligers.

Contactpersoon bij de Fietsersbond

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Jaap Kamminga. Geef in de mail de relevantie van de vraag aan, zodat hij weet wanneer je uiterlijk antwoord verwacht.