Historie: Campagne IJsvrij 2010

De zomerse zon brandt de fietsroutes ijsvrij!

campagneijsvrij-foto1

Waar gaat deze campagne over?
Begin 2009 startte de Fietsersbond de campagne IJsvrij, gericht op een goede gladheidsbestrijding bij sneeuw en ijzel. Afdelingen werden opgeroepen om in de zomermaanden de gemeente hierop aan te spreken met behulp van een evaluatie van de gladheidsbestrijding. In de winter van 2009-2010 hebben de gemeenten ruimschoots de gelegenheid gehad om het beleid voor gladheidsbestrijding in de praktijk te brengen. De Fietsersbond ondersteunde hierbij de lokale afdelingen om de bestrijding van gladheid zo sterk mogelijk te kunnen maken. 

Looptijd
2009 – heden

Wat is het doel van deze campagne?
Het doel van deze campagne is om de gladheidsbestrijding in elke Nederlandse gemeente na elke winter in beeld te hebben, waardoor duidelijk wordt waar de problemen liggen en hoe deze aangepakt moeten worden. Op die manier maken we gezamenlijk de Nederlandse fietsroutes in de winter steeds een stukje veiliger!

Wat zijn de activiteiten?
De activiteit van deze campagne is het evalueren van de gladheidsbestrijding van de afgelopen winter.

Wat kun je als vrijwilliger doen en heb je daarvoor nodig?
Wij willen de vrijwilligers elke zomer weer aanraden om een evaluatie te maken van de gladheidsbestrijding in jouw gemeente. Hiermee kan in elke Nederlandse gemeente efficiënter en beter onderhoud gepleegd worden aan de fietsroutes, wat het fietsen weer veiliger en comfortabeler maakt. Aandachtspunten aan de hand waarvan je een evaluatie kunt opstellen zijn hier te vinden. Dat gaat over zaken als strooiwagens, -techniek, zout, en afwatering. Het belangrijkste punt voor een evaluatie zijn de routes die de gemeente heeft aangewezen om te strooien. Kwamen alle hoofdfietsverbindingen overeen met die strooiroutes? Of mis je routes?

Vraag de strooiroutes op bij de gemeente. Handig is als de gemeente ze ook op hun website plaatst. Aanvullend kun je vragen naar het gemeentelijk beleid voor gladheidbestrijding. Spiegel dit beleid aan de evaluatiepunten uit het Kettingartikel en adviseer de gemeente waar nodig hun strooiroutes en beleid aan te passen. Vergeet de ontbrekende schakels in de strooiroutes niet. En vraag de gemeente om in ieder geval de strooiroutes tegen de winter op internet te publiceren. Dan kunnen fietsers bij sneeuw en ijzel hiermee rekening houden bij het bepalen van hun route. Giet dit alles in de vorm van een Plan van Aanpak voor volgend jaar.

Bied dit Plan van Aanpak aan met een zak zout en een borstel aan de verantwoordelijk wethouder, zodat de gemeente volgend jaar meteen aan de slag kan?
Begin nu snel met de actie omdat je nu nog wel in je hoofd hebt, hoe het afgelopen winter was.
Stuur het Plan van Aanpak ook naar Team Vrijwilligers. Geef de link door waar de gemeente haar strooiroutes heeft gepubliceerd. Wij zouden graag een overzicht krijgen van dergelijke sites.

Wat kun je verwachten van Team Vrijwilligers
Bij de eerste sneeuw of vorst van de nieuwe winter zal Team Vrijwilligers het publiek oproepen ondermaats strooien of ontbrekende routes te melden op gemeentelijke meldpunten. Hierbij zal het Team de afdelingen steunen, die na gegronde klachten opnieuw borstel en zout willen gaan uitdelen. Mocht de wethouder die niet meer willen aanpakken, deel dan als afdeling zelf zoutzakjes uit op plekken waar fietsers onderuit dreigen te gaan of al zijn gegaan. Elke fietser krijgt zijn zakje zout om zijn eigen weg te effenen. Maak er ook een media gebeurtenis van. Leidt dit niet tot resultaat, wend je dan tot de raadscommissie.

Contactpersoon bij de Fietsersbond
Voor vragen kun je contact opnemen met Team Vrijwilligers. Geef hierbij ook de relevantie van de vraag aan, zodat zij weten wanneer je uiterlijk antwoord verwacht.

Categorieën