Fietsstad 2014: meer met Fietsen zonder hindernissen

hovenring_landing_0

Ook nu de Fietsstad 2014 (Zwolle) gekozen is, kan het geen kwaad om nog eens op een rij te zetten wat je als Fietsersbond-afdeling kan doen om te profiteren van de Fietsstadverkiezing. Hoe ga je verder met het thema ‘fietsen zonder hindernissen’?

hovenring_landing_0

Martijn van Es

Wat zijn hindernissen?

Hindernissen zijn bijvoorbeeld: snelwegen, spoorlijnen of kanalen die maar ver uiteen gelegenheid bieden om aan de andere kant te komen. Maar ook grote verkeerspleinen met minutenlange wachttijden. Of bedrijventerreinen en winkelcentra waar fietsers en vrachtauto’s door elkaar moeten rijden, zodat die gebieden in je hoofd gaan zitten als slecht fietsbaar en dus een gat in het routenet fiets vormen. Of dat cordon verkeerslichten om de binnenstad, waar de bus en niet de fiets prioriteit heeft. En ook: rotondes met fietspaden uit de voorrang en andere slecht oversteekbare kruispunten. Maar hindernissen zijn er om opgeruimd te worden.

Op de foto hierboven zie je de Hovenring te Eindhoven: een prima oplossing voor de passage van een snelweg met een stelsel van fietspaden op bruggen. En zo hebben we een goede voorbeeldenbestand gemaakt van maatregelen ook van gemeenten die in 2014 geen fietsstadwinnaar werden.

Zorg ervoor dat je gemeente blijft werken aan wegnemen van hindernissen/barrieres

Natuurlijk is het fietsklimaat in jouw gemeente niet perfect, en niet alle Fietsersbond-afdelingen zullen kunnen zeggen dat hun gemeente een echte fietsstad is. Maar net als bij veel andere wedstrijden is deelname aan de Fietsstadverkiezing voor een gemeente bijna net zo belangrijk als winnen. Iedere deelnemende gemeente kreeg namelijk een rapport met concrete aanbevelingen over hoe de gemeente fietsvriendelijker kan. Op basis van gegevens uit de Fietsersbond Routeplanner, de ingezonden stukken en overleg met de lokale afdeling is dit rapport door het landelijk bureau opgesteld. Voor veel gemeenten is dit rapport alleen al reden om mee te doen, omdat er vaak hele nuttige suggesties in staan.

Dit rapport kan voor de gemeente een reden zijn om de lokale afdeling van de Fietsersbond nauwer te betrekken bij het fietsvriendelijker maken van haar kernen. In ieder geval is het een mooie mogelijkheid om op een positieve en constructieve manier mee te praten over het fietsbeleid van een gemeente. Door tips te geven hoe een gemeente hoger kan scoren kun je zo wellicht vele verbeterpunten binnenhalen. Daarnaast zal een deelnemende gemeente ook ruchtbaarheid willen geven aan de deelname.  Dat kan zowel voor de fiets als voor de afdeling de nodige naamsbekendheid opleveren. Na de verkiezing van Zwolle in mei 2014 tot fietsstad blijft het uiteraard mogelijk om in de gemeenten die deelnamen verder te werken met de gerapporteerde aanbevelingen.

2013 en 2014: het jaarthema hindernissen/barrieres

Naast thema voor de Fietsstadverkiezing, was ‘Fietsen zonder hindernissen’ in 2013 en 2014 ook ons algemene jaarthema. De heropening van ons Fietsersbond Meldpunt stond bijvoorbeeld in het teken van verkeerslichten, een grote barrière in het stadsverkeer.

Als afdeling kun je natuurlijk volop aan deze en andere Meldpunt-acties meedoen en tegelijk ook het publiek op vele manieren oproepen om meldingen over hindernissen bij het fietsen op het Meldpunt te zetten. Verspreid bijvoorbeeld de flyers over het Meldpunt. Verder kun je natuurlijk  meer dingen bedenken die binnen dit thema passen, denk bijvoorbeeld aan een inventarisatie van barrières in het fietsnetwerk of een VRI-onderzoek. Je kunt hiervoor natuurlijk gebruik maken van het Fietsersbond Meldpunt.

Niet meedoen, wel profiteren

Doet/deed jouw gemeente niet mee met Fietsstad 2014, dan kun je als afdeling nog steeds profiteren van de aandacht die de Fietsstadverkiezing genereert. Een landelijk nieuwsbericht over de bevindingen van de jury in de deelnemende gemeenten kun je aangrijpen om mensen te informeren over de stand van zaken bij jou in de buurt.

Ook inventariseren we op de website http://fietsstad.fietsersbond.nl de goede voorbeelden die we tegenkomen. Deze voorbeelden zijn heel goed te gebruiken bij problemen in jouw gemeente, zeker omdat er gemeenten van verschillende grootte meedoen. Een oplossing uit Woerden is misschien ook prima toe te passen in Sneek, terwijl Arnhem de kunst kan afkijken bij Eindhoven en Almere.

Wil je meer weten over de Fietsstadverkiezing of over ‘Fietsen zonder hindernissen’, neem dan contact op met het projectteam via [email protected].

Categorieën