Fietsen in het donker enquête afgerond

88% van de fietsers voelt zich wel eens onveilig in het donker

Fietsersbond-AnnavanKooij-9265_50

Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek én wat je als afdeling richting je gemeente kunt uitdragen!

Hoogtepunten

Een park zonder verlichting, een tunnel in het buitengebied of een rustig bospaadje. Plekken waar de meeste mensen liever niet fietsen in het donker. In een verkennend onderzoek van de Fietsersbond geeft slechts 12% van de respondenten aan zich nooit onveilig te voelen tijdens een fietsrit in het donker.

In onze externe communicatie lichten we een aantal belangrijke uitkomsten toe en roepen we wegbeheerders op om stappen te nemen:
Hier kun je het persbericht lezen

Onderzoeksrapport

Voor meer cijfers en details over het onderzoek kun je het rapport downloaden. Hierin kun je meer vinden over de aanleiding, de achtergronden van respondenten en natuurlijk uitgebreidere analyses. Mocht je nou nog meer willen weten, neem dan contact op met Karlijn.

pdf ⋅ 678 KB

Rapport Fietsen in het donker dec 2022

Download

Aanbevelingen voor wegbeheerders

De belangrijkste aanbeveling voor wegbeheerders is om rekening te houden met sociale veiligheid bij de aanleg, vernieuwing en verbetering van het fietsroutenetwerk. In de CROW-richtlijnen zijn hiervoor slechts beperkte aanknopingspunten, maar op basis van onderzoek weten we dat de volgende zaken kunnen helpen in zowel de objectieve veiligheid als de veiligheidsbeleving: 

  • Zorgen voor ogen op straat bij de aanleg/het verleggen van fietsroutes; 
  • Aandacht voor sociale veiligheid expliciet opnemen in beleidstrajecten rondom actieve mobiliteit én in aanbestedingen en uitvoering van fietsprojecten; 
  • Fietsroutes zoveel mogelijk uitrusten met goede (diervriendelijke) verlichting; 
  • Pas op alle fietspaden binnen én buiten de bebouwde kom kantmarkering toe; 
  • Analyseer en optimaliseer een fietsnetwerk voor fietsen in het donker tussen belangrijke avondbestemmingen en woongebieden; 
  • Zorg bij de aanleg en het onderhoud van groen langs fietsroutes voor een sociaal veilige inrichting; 
  • Besteed aandacht aan sociale veiligheid bij gedragscampagnes gericht op de fiets. 

Veel van deze aanbevelingen zorgen ook voor een verkeersveiligere en prettigere fietsroute overdag en leveren dus een dubbele bijdrage aan fietsveiligheid. 

Ga jij in jouw gemeente aan de slag met dit thema? Laat het ons dan weten. Eind januari 2023 organiseren we met een aantal andere partijen een expertsessie rondom fietsen in het donker, waar gemeentes (of andere wegbeheerders) van harte welkom zijn om aan te haken. Ook als je goede oplossingen, voorbeelden of juist knelpunten hebt, laat het ons weten! Dat kan via [email protected]

Categorieën

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit

Velocity23

Karlijn Janssen

Programmacoördinator Geluk & Gezondheid