Independer onderzoek naar fietsongevallen

Wat kun je er mee?

Fietsers

Afgelopen maandag publiceerde Independer een onderzoek naar fietsongevallen door heel Nederland. Daar komen interessante uitkomsten uit, maar er zijn ook kanttekeningen te plaatsen. Kijk het vooral eens door voor jouw gemeente(n) en lees vooral onze duiding van het onderzoek mocht de (lokale) pers nog op de lijn komen

Het onderzoek

Independer deed vanuit de Autoverzekeringen hoek onderzoek naar fietsongevallen. Hierbij baseren ze zich op data van Rijkswaterstaat en de politie. Vervolgens wordt dit afgezet naar inwonersaantallen, door de ongelukken per 10.000 inwoners te categoriseren.

Hier lees je het persbericht: Alle scholen zijn weer begonnen: waar moeten onze kinderen het meest uitkijken voor fietsongelukken? – Independer.nl

Hier kun je de cijfers en informatie per gemeente vinden: Alle scholen zijn weer begonnen: waar moeten onze kinderen het meest uitkijken voor fietsongelukken? (independer.nl)

 

51911680876_f9ed339bb2_k

Vorige week brachten we zelf onderzoek naar schoolroutes uit

Juist gebaseerd op intensiteiten en de verkeerskundige kenmerken, mét concrete verbeterpunten. Lees meer

Wat vinden we als Fietsersbond van dit onderzoek?

Op zich is het goed als er aandacht is voor onveilige plekken voor fietsers in Nederland. Al helemaal als het onderzoek zich toespitst op lokale situaties. Echter wordt hier de ‘drukte’ nogal uit verband gehaald. Want er wordt niet gekeken naar gefietste kilometers, maar naar inwoners. Dat geeft dus een enorm vertekend beeld.

Kijk bijvoorbeeld naar gemeente Texel in het Independer onderzoek, weinig inwoners maar wel veel ongelukken. Dat komt natuurlijk niet omdat Texel heel erg gevaarlijk is, maar ook doordat er daar veel gefietst wordt door toeristen.

Bovendien wordt in het persbericht gezegd dat automobilisten de ‘klos’ zijn bij een aanrijding. Dat klopt vanuit een autoverzekeraarsperspectief qua aansprakelijkheid, maar de fietser is toch echt degene die geschept wordt.

Ook is er niet meer te vinden over welke ongevallendatabase precies wordt gebruikt, landelijk dekkend is er bijvoorbeeld de STAR database. Daarvan weten we dat mede door keuzes rondom registratie bij de politie, de gegevens lang niet altijd betrouwbaar en/of volledig zijn.

Wat kun je er wel mee?

Mocht de lokale pers toch met dit onderzoek (of vergelijkbare toekomstige onderzoeken) bij je komen, dan kun je op bovenstaande punten wijzen. Over het algemeen is kijken naar gefietste kilometers of in ieder geval fietsintensiteiten een manier waarop je veel nuttigere data kunt krijgen. Daarvoor is nog een wereld te winnen in de dataverzameling én -modellering.

Toch kun je een persvraag vaak aangrijpen om specifieke lokale knelpunten aan te wijzen of juist de gemeente een compliment te geven voor een recent aangepakte gevaarlijke situatie. Goed voorbeeld uit Enschede.

Verwijzingen naar onze eigen Fietsgemeenteverkiezingen of bijvoorbeeld het scholenonderzoek zijn daarbij makkelijk en snel gemaakt!

Toch meer vragen?

Voor dit onderzoek, maar ook toekomstige vragen geldt dat je altijd iemand van het landelijk bureau kunt vragen om te sparren. Over specifieke mediazaken kun je mailen met [email protected]. Voor inhoudelijke punten kun je terecht bij [email protected] of [email protected]. En over zaken die meer de landelijke lobby raken kun je terecht bij [email protected].

 

Categorieën

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit