Fietsroutes naar school vaak makkelijk aan te passen

Nieuw onderzoek i.s.m. Bouwend Nederland en Sweco

51911680876_f9ed339bb2_k

Als vervolg op eerder onderzoek in 2020 van Bouwend Nederland en Sweco, vroeg men dit jaar of wij als Fietsersbond aan wilden haken bij een vervolgonderzoek. Als het gaat over veilig naar school fietsen doen we natuurlijk graag mee! Hieronder lees je meer over het onderzoek, de lobbykansen lokaal en wat we er landelijk mee doen.

Vervolgonderzoek

Dit onderzoek, uitgevoerd door Hans Drolenga (senior adviseur Veilige Mobiliteit bij Sweco), bevat eenzelfde methodiek als het onderzoek uit 2020. Daarbij zijn fietsroutes op basis van modellen vastgesteld en is gefocust op routes waar meer dan 150 (virtuele) scholieren per dag overheen fietsen.

We vragen als Fietsersbond natuurlijk vaker aandacht voor dit onderwerp, maar het afgelopen jaar is gebleken dat scholieren en schoolroutes steeds meer aandacht krijgen van de (landelijke) politiek en de ambtenarij. Zo is veilig naar school (en sport) fietsen een van de vier pijlers van het nieuw op te stellen Meerjarenplan Fietsveiligheid van het ministerie van I&W.

Het nieuwe onderzoek is een vervolg op onderzoek uit 2020. Uit andere analyses weten we dat schoolroutes ook écht gevaarlijk zijn, op basis van ongevallendata. Ook voeren we als Fietsersbond allerlei projecten uit rondom schoolomgevingen en schoolfietsroutes (zie: Fietsen naar school – Fietsersbond).

Het hele rapport kun je hier vinden:

pdf ⋅ 4 MB

Bouwend Nederland en Fietsersbond – Kwaliteit fietsroutes middelbare scholieren 2023

Download

Belangrijke conclusies

In ons persbericht zetten we de belangrijkste conclusies al op een rijtje.

  • Bijna twee derde van de drukke schoolroutes is te smal volgens CROW normen
  • 1300 km aan drukke schoolroutes is een 50km/u weg zonder vrijliggend fietspad
  • Er is in Nederland nog 90 kilometer aan 80km/u weg zonder vrijliggend fietspad waar veel scholieren dagelijks overheen fietsen
  • 5% van de fietsoversteken bij 80 km/u wegen is niet volgens de norm ingericht, waarvan 14 stuks op drukke schoolroutes liggen

Over die veilige oversteken gaven we eerder voor Zuid-Hollandse afdelingen een presentatie en maakte TestKees een filmpje: Veilige fietsoversteken, hoe doe je dat? – Zuid-Holland (fietsersbond.nl)

Investeren

Op basis van berekeningen die het ministerie van I&W eerder liet opstellen voor de Investeringsimpuls SPV concludeerde Sweco dat alle drukke schoolroutes aanpakken ongeveer 1,7 miljard zou kosten.

Dat klinkt als best veel geld, maar gemeenten en andere wegbeheerders hebben juist nu veel geld in de infrastructuurpot zitten die ongebruikt blijft vanwege de stikstofproblematiek. Dat nu inzetten om fietspaden te verbreden en snelheden omlaag te brengen is niet meer dan logisch.

Landelijk

Ook gebruiken we landelijk dit onderzoek richting de verkiezingen, Tweede Kamer en ministerie om onze vraag voor veilige fietsinfrastructuur te onderbouwen. Wat ons betreft stelt het ministerie liever gisteren dan vandaag een subsidieregeling voor wegbeheerders open die schoolroutes specifiek extra ondersteunt. Dat kan volgens het model van de Investeringsimpuls SPV, zodat er niet weer een hele nieuwe bureaucratie opgetuigd hoeft te worden.

Afdelingen in de pers

We krijgen rondom dit thema nu veel persvragen binnen, waaronder van regionale omroepen. Dat leidt tot mooie media-optredens, die hopelijk ook lokaal impact kunnen maken voor projecten waar afdelingen mee bezig zijn.

Zo was Wim Koolhoven namens Fietsersbond Enschede te zien op RTV Oost: Fietsersbond ziet nog veel onveilige fietsroutes voor scholieren: “Kijk uit je doppen” – RTV Oost

Regionaal was er ook aandacht in Limburg, Zeeland Gelderland en Friesland: o.a. Fietsersbond: 1,7 miljard euro nodig voor veilige fietspaden – De Limburger. Flevoland speelde er handig op in door naar de cijfers van de provincie te kijken: Omroep Flevoland – Nieuws – Middelbare scholieren fietsen in Flevoland het veiligst naar school

Ook landelijk is er veel aandacht voor het onderwerp geweest. Zo kwam het onder andere aan bod op Radio 1, in het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en op het NOS Journaal (vanaf 04.31) en Jeugdjournaal.

Categorieën

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit