30 miljoen geïnvesteerd in fietsverkeersveiligheid

SPV investeringsimpuls 2022-2023

52131733654_7306ba23a6_c

Van 1 juli tot 1 oktober 2022 konden gemeenten, provincies, waterschappen en vervoerregio’s weer geld aanvragen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Van de beschikbare 100 miljoen is 75 miljoen uitgekeerd door het Rijk aan de decentrale overheden, als bijdrage aan de maatregelen. Voor een groot deel is dit bedrag gebruikt om de fietsveiligheid te verbeteren.

Verschillen met tranche 1

In totaal heeft de Rijksoverheid 500 miljoen uitgetrokken voor de verkeersveiligheid. Dit bedrag wordt uitgekeerd in meerdere tranches. In vergelijking met tranche 1 was er minder geld beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid, maar werd er wel door een groter aantal wegbeheerders geld aangevraagd.

Investeringen tranche 2

Er is 30 miljoen besteed gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers. De grootste bedragen gingen naar het aanleggen van fietsstraten (7.8 miljoen), het aanleggen van vrijliggende fietspaden (6 miljoen), het verbreden van fietspaden (4.3 miljoen) en het vervangen van de verharding van fietspaden (2.5 miljoen). Samen met bijdrages aan de overige maatregelen komt het totaal neer op 20.5 miljoen naar het direct verbeteren van fietsinfrastructuur.

 

Infographic SPV impuls tweede tranche
Infographic van het Ministerie

Daarnaast ging een deel van het geld naar indirecte maatregelen die met name gericht zijn op het verlagen van de snelheid van gemotoriseerde voertuigen binnen de bebouwde kom. Hierbij kan je denken aan maatregelen zoals kruispuntplateaus op 30 km/uur-wegen (9.6 miljoen) en ongelijkvloerse kruisingen met een tunnel (1.4 miljoen) of brug (1.3 miljoen).

Concreet betekent dit dat er over een lengte van 70 kilometer vrijliggende fietspaden zijn aangelegd en 34 kilometer aan fietsstraten.

Opvallend

Toch valt het op dat er, ondanks dat er deze tranche minder geld beschikbaar was, in verhouding ook minder maatregelen zijn genomen. Zo betrof het aantal verwijderde paaltjes in tranche 1 nog 980, terwijl dit in tranche 2 slechts 11 paaltjes waren. Dit kostte wel 50.000 euro.

Categorieën