Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op 22 november 2023 zijn er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Door het vallen van het kabinet Rutte IV en het aangekondigde vertrek van Rutte als partijleider/lijsttrekker bij de VVD, lijken dit enorm spannende verkiezingen te worden. Op deze pagina lees je wat de Fietsersbond allemaal doet richting eind november om de fiets hoog op de politieke agenda te krijgen.

Wat gaan we doen?

Diverse politieke partijen hebben al laten weten wanneer hun partijcongressen zijn en dus ook wanneer conceptprogramma’s gepubliceerd worden. Onze inbreng als Fietsersbond willen we natuurlijk zo snel mogelijk bij de commissies van alle partijen krijgen die gaan over de inhoudelijke programma’s. Daarvoor verzamelen we op dit moment contactgegevens en lijsten.

Uiteraard gaan we ook inhoudelijk aan de slag. Donderdag 27-07 volgt een uitvraag aan onze achterban over welke thema’s er belangrijk zijn voor hen voor de landelijke politiek.

Waar moet de focus liggen bij deze verkiezingen?

Laat je mening horen!

Mede aan de hand daarvan stellen we een korte brief op voor alle politieke partijen die we begin augustus gaan versturen, samen met een bijlagelijst met alle maatregelen die wij belangrijk vinden. Zo weten partijen wat voor ons belangrijk is én kunnen ze ook nog ‘winkelen’ in een uitgebreidere lijst van maatregelen voor de fiets.

De korte brief vormt verder de basis voor de rest van onze inbreng in de campagne, zowel richting media, andere belangenbehartigers als politiek. Dat als tegenhanger van de Top 10 van de vorige Tweede Kamerverkiezingen.

Fietswijzer

downloaden (1)

Provinciale Statenverkiezingen 2023

Wat deden we allemaal dit voorjaar? Lees meer

Na een succesvolle pilot bij de afgelopen Statenverkiezingen in Fryslan met een stemwijzer, gaan we dit jaar een landelijke Fietswijzer opstellen. Daarbij vragen we alle deelnemende politieke partijen standpunten in te nemen op een aantal stellingen. Ook die stellingen zijn gebaseerd op de eerder genoemde brief.

Uiteraard gaan we ook weer programma’s vergelijken, zodra deze definitief zijn. Zodat je altijd een uitgebreidere analyse kunt vinden, mocht je meer over de fiets in partijprogramma’s willen weten. Naar verwachting zullen we zowel de Fietswijzer als de vergelijking van de programma’s in de loop van oktober gepubliceerd worden.

Acties met anderen

Uiteraard kijken we ook deze campagnetijd naar mogelijkheden om samen met andere belangenorganisaties acties op te zetten. Zo werken we met onder andere de Mobiliteitsalliantie en de Verkeersveiligheidscoalitie aan gezamenlijke input richting partijen, naast ons eigen verhaal.

Voor nu is dit nog niet concreet genoeg, meer volgt.