Provinciale Statenverkiezingen 2023

Wat doen we als Fietsersbond?

downloaden (1)

Op woensdag 15 maart 2023 is het weer tijd voor verkiezingen in Nederland! Dit jaar staan zowel de Provinciale Staten in alle twaalf provincies als de Algemene Besturen van de 21 waterschappen op het biljet. Met later de getrapte verkiezing van de Eerste Kamer.

Wat doet de Fietsersbond met deze verkiezingen?

Wat is er allemaal al gebeurd?

Afgelopen voorjaar is samen met alle provinciale vertegenwoordigers gekeken naar de prioriteiten in de provincies. Samen met de Fietsvisie 2040 en de politieke actualiteit is gekomen tot een Top 10 voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Deze is via onze provinciale toppers verstuurd richting (vrijwel) alle partijprogrammacommissies in (vrijwel) alle provincies. Vaak samen met specifieke punten voor de provincie bijgevoegd. Bijvoorbeeld in Noord-Holland en Noord-Brabant.

Ook is er naar een aantal waterschapspartijen een brief toegestuurd en zijn er op landelijk niveau gesprekken met opstellers van zogenaamde ‘romp’programma’s geweest. Dit zijn landelijk gecoördineerde en opgestelde programma’s, die vervolgens per provincie of waterschap verder worden uitgewerkt.

pdf ⋅ 1 MB

10punten_provincie_alg

Download

Recreatief fietsen

top 10 ps 2023

De Fietsersbond werkt regelmatig nauw samen met NTFU, ANWB en het Fietsplatform op het vlak van fietsen in het landelijk gebied, recreatief fietsen en vrijetijdsfietsen. Mede daarvoor hebben de partijen ook gezamenlijk een Top 10 opgesteld voor specifiek deze doelgroep. Zo benaderen we de verkiezingen vanuit verschillende hoeken.

Dit najaar vroegen we op onze website en via de pers regelmatig aandacht voor deze top 10, die je hier kunt vinden.

Dit deden we vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen

verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De acties en fondsenwervende campagne rondom de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. lees meer

Wat gaan we nog doen?

Op dit moment zijn we hard bezig met het vergelijken van álle verkiezingsprogramma’s in álle provincies. Dit om te komen tot een soort megavergelijking, zowel tussen partijen als tussen provincies. Dit doen we vanuit het landelijk bureau in afstemming met onze provinciale vertegenwoordigers.

Hiervoor gebruiken we de Top 10 als uitgangspunt, gebaseerd op wat we ook in 2019 deden. Begin maart hopen we de analyse naar buiten te kunnen brengen.

Ook gaan we later dit jaar, als de coalities in de provincies gevormd zijn, de akkoorden met elkaar langs dezelfde meetlat vergelijken.

Maar nog veel meer!

Fietswijzer Fietsersbond

Naast deze centrale zaken gebeuren er ook nog veel dingen in de provincies zelf. Zo is er een speciale Fietswijzer in Fryslan. Aan de hand van tien stellingen ontdek je welke politieke partij het beste bij jou past als het om fietsen gaat. Ga naar de Fietswijzer Fryslan.

Maar ook debatten:

Missen we nog activiteiten? Laat het dan weten via [email protected]

Daarnaast vragen we bijvoorbeeld aandacht voor de schrijnende situatie van de Gelderse veren, de stuifduinen bij de Noord-Hollandse duinen en vele andere situaties. De verkiezingen zijn een mooie hefboom bij vele dossiers om iets van de grond te krijgen.

 

Categorieën

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit