Paaltjesactie 2022

Van 22 augustus t/m eind oktober starten we landelijk een paaltjescampagne. Hiermee willen we bij zowel het brede publiek als wegbeheerders duidelijk maken dat paaltjes veel leed veroorzaken. Dat terwijl ze vaak onnodig zijn én bijna nooit ingericht volgens de richtlijnen. Wegbeheerders zijn hierdoor bij een ongeluk vaak ook nog eens aansprakelijk voor de schade!

Campagne

Na eerder onderzoek van stagiaires weten we veel meer over de jurisprudentie en de mate waarin paaltjes wel/niet voldoen aan de richtlijnen. In vrijwel geen enkel geval voldoen paaltjes op fietspaden aan de richtlijnen van het CROW. Dat terwijl deze richtlijnen, samengevat in het zogenoemde “Keuzeschema sanering paaltjes op fietspaden” al in 2014 opgesteld zijn.

Daarom zetten we een campagne op (zoals ook aangekondigd in ons Fietsplan 2022) om de verkeersveiligheid te verbeteren. Drie doelgroepen hebben we daarvoor opgesteld:

  • Fietsers
  • Afdelingen/vrijwilligers
  • Wegbeheerders

Op (uiterlijk) 22 augustus lanceren we een speciale campagne-website waarop voor al deze doelgroepen informatie te vinden is.

image_Thomas_Koomen_117_50

Wat kunnen afdelingen doen?

Eerder al riepen we afdelingen via het Schakeltje en op Vrijwilligersnet op om mee te doen met deze actie. Dat kan op allerlei manieren:

  • Door ook een inventarisatie van “gevaarlijkste” paaltjes te maken en je gemeente over te halen
  • Door verhalen met ons te delen, die inzichtelijk maken wat het probleem is
  • Door een reeds geplande actie tegelijk uit te voeren (eind augustus t/m eind oktober)
  • Door eerdere rapportages of knelpunten nogmaals onder de aandacht te brengen bij voor jullie relevante wegbeheerders
  • Door mee te delen op sociale media of juist in je lokale krant aandacht te vragen
  • Door stickers aan te vragen en paaltjes te bestickeren (meer info volgt)

Voor al deze zaken komen goede voorbeelden, standaardteksten en meer online op de campagnepagina.

Bijvoorbeeld: De afdeling Ede heeft na een oproep in het Schakeltje de handschoen opgepakt en gaat onder leden nu een actiecomité werven om een paaltjesinventarisatie te doen. Het landelijk bureau gaat hen helpen door een beoordelingssystematiek aan te leveren en te adviseren met vervolgacties.

Fondsenwerving

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar en de actie rondom schoolomgevingen, loopt ook bij deze actie een parallelle fondsenwerving. Deze is iets minder expliciet gekoppeld aan de paaltjesactie. Er komt een routeboekjesactie voor potentiële nieuwe leden en advertenties meer gericht op externen.

Daarnaast gaan we bij reeds geworven “leads” kijken of we ze enthousiast genoeg kunnen maken met deze actie om lid te worden.

Meer informatie volgt op deze pagina

Maar mocht je in de tussentijd toch vragen of ideeën hebben: [email protected]

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit