Paaltjesactie 2022

In najaar 2022 kwam de Fietsersbond lokaal én landelijk in actie om zoveel mogelijk paaltjes te verwijderen of beter in te richten. Hieronder de gebruikte campagnepagina:

Hiermee willen we bij zowel het brede publiek als wegbeheerders duidelijk maken dat paaltjes veel leed veroorzaken. Dat terwijl ze vaak onnodig zijn én bijna nooit ingericht volgens de richtlijnen. Wegbeheerders zijn hierdoor bij een ongeluk vaak ook nog eens aansprakelijk voor de schade!

Eindresultaat

Om zo goed mogelijk inzichtelijk te maken wat het eindresultaat van de actie is geweest (of gaat zijn), vragen we afdelingen om onderstaande korte vragenlijst in te vullen:

Klik hier om in te vullen.

Campagne

Na eerder onderzoek van stagiaires weten we veel meer over de jurisprudentie en de mate waarin paaltjes wel/niet voldoen aan de richtlijnen. In vrijwel geen enkel geval voldoen paaltjes op fietspaden aan de richtlijnen van het CROW. Dat terwijl deze richtlijnen, samengevat in het zogenoemde “Keuzeschema sanering paaltjes op fietspaden” al in 2014 opgesteld zijn.

Daarom zetten we een campagne op (zoals ook aangekondigd in ons Fietsplan 2022) om de verkeersveiligheid te verbeteren. Drie doelgroepen hebben we daarvoor opgesteld:

  • Fietsers
  • Afdelingen/vrijwilligers
  • Wegbeheerders
Sticker paal in de weg2

Wat kan jij doen?

deze paal staat in de weg – sticker-02-02

Eerder al riepen we afdelingen via het Schakeltje en op Vrijwilligersnet op om mee te doen met deze actie. Dat kan op allerlei manieren:

  • Inventariseer ‘gevaarlijke’ paaltjes en je gemeente over te halen deze weg te halen
  • Deel verhalen met ons en help inzichtelijk te maken wat het probleem is
  • Een reeds geplande actie in de campagneperiode uit te voeren
  • Breng eerdere rapportages of knelpunten nogmaals onder de aandacht bij voor jullie relevante wegbeheerders
  • Deel de actie op sociale media of vraag aandacht in de lokale krant
  • Door stickers aan te vragen en paaltjes te bestickeren! (scroll verder om stickers te bestellen)

Bijvoorbeeld: De afdeling Ede heeft na een oproep in het Schakeltje de handschoen opgepakt en gaat onder leden nu een actiecomité werven om een paaltjesinventarisatie te doen. Het landelijk bureau gaat hen helpen door een beoordelingssystematiek aan te leveren en te adviseren met vervolgacties.

Artikelen

Hekjes en driewielfiets

Succesvolle paaltjesactie in Waddinxveen

De paaltjescampagne is goed op stoom! Inmiddels zijn meer dan 20 afdelingen druk bezig… Lees meer

Paaltjes

Paaltjesactie Capelle aan den IJssel

De Fietsersbond, afdeling Capelle heeft de gegevens over alle fietspalen op de fietspaden… Lees meer

Fcoy3XuWQAEuYSo

Ook op paaljesjacht?

Al veel afdelingen zijn begonnen met ‘jagen’ naar verkeerde en gevaarlijke… Lees meer

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten

Onze actie heeft mede tot gevolg gehad dat zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten hun beleid hebben aangepast. Hun gebiedsbeheerders zijn geïnstrueerd om onnodige paaltjes weg te halen. Bij Natuurmonumenten zijn de eerste paaltjes met behulp van Routeplannerdata al weggehaald.

Paaltjes in beheergebieden van Staatsbosbeheer kunnen gemeld worden via [email protected]. Paaltjes bij Natuurmonumenten via hun website. Voeg daarbij een foto toe van het paaltje (inclusief locatiegegevens) én een omschrijving van de situatie. De melding zal dan worden verwerkt.

Vaak lopen er gemeentelijke fietspaden door de terreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die herken je door de vele bordjes bij iedere zijweg van de organisatie. Paaltjes op die paden zijn het beste te melden bij de gemeente zelf. Vaak via een meldpunt openbare ruimte.

Stickers

Vanaf nu kan je stickers bestellen om op paaltjes te plakken. Dit kan helpen met de zichtbaarheid van de Fietsersbond, paaltjes te prioritiseren en voor beeldmateriaal richting de pers. Vanuit het afdelingsbudget komen ze dan jouw kant op. Je kiest zelf het aantal stickers, met een maximum van 50 stickers per afdeling.

De stickers zijn milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. 

Niet meer verkrijgbaar

Gaan jullie actie voeren?

Laat het ons dan weten, we helpen je graag en geven je actie aandacht tijdens de campagne. Stuur ons ook foto's van bestickerde paaltjes.

Mail ons

Fondsenwerving

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar en de actie rondom schoolomgevingen, loopt ook bij deze actie een parallelle fondsenwerving. Deze is iets minder expliciet gekoppeld aan de paaltjesactie. Er komt een routeboekjesactie voor potentiële nieuwe leden en advertenties meer gericht op externen.

Daarnaast gaan we bij reeds geworven “leads” kijken of we ze enthousiast genoeg kunnen maken met deze actie om lid te worden.

Voor deze actie hebben we een speciale campagnepagina gemaakt die iedereen kan gebruiken die onze actie steunt. Deze pagina gebruiken we voor de fondsenwervende campagne rond de paaltjesactie en verdere communicatie. Ook komen hier bijvoorbeeld nieuwsartikelen en andere recente informatie. De pagina vind je hier: https://paaltjes.fietsersbond.nl/

 

Ledenwerving paaltjescampagne

Met deze campagne willen we meer de emotie op zoeken en meer laten zien wat de impact is van een ongeluk met een paaltje op mensen. We willen werken met verhalen over de gevolgen voor mensen van de door de gemeente verkeerd geplaatste paaltjes. Op basis van de emotie die het oproept wil je dat er nu actie komt: Via de Fietsersbond kan je zorgen dat een paaltje bij jou in de buurt verdwijnt. Voor deze campagne ontwikkelden we verschillende advertenties met verschillende insteken, om te kijken wat het beste werkt. De insteek die het beste werkt gaan we meer promoten.

 

Insteek 1: focus op de incentive (de stickers).   

We promoten het aanvragen en plakken van de stickers.  

Voorbeeld van advertentie op Facebook:  

   

Insteek 2: focus op de slachtoffers.  

We zetten de verhalen van deze slachtoffers in waarbij we mensen oproepen om de paaltjes sticker aan te vragen.  

Voorbeeld van advertentie op Facebook: 

Campagnemateriaal

Voor ledenwerving hebben we campagnemateriaal ontwikkeld dat we graag aan alle leden, vrijwilligers en afdelingen beschikbaar stellen. Je kunt dit gebruiken voor bijvoorbeeld Facebook, Twitter, LinkedIn en je afdelingswebsite.

Download hier het campagnemateriaal

Je kunt in alle communicatie verwijzen naar onze campagnesite: Home – Help ons gevaarlijke paaltjes weg te krijgen! – Fietsersbond

Voorbeeldtekst voor sociale media:
Vind jij ook dat veel paaltjes op onhandige én onveilige plekken staan? Kom dan nu met ons in actie om zoveel mogelijk paaltjes weg te halen! Lees hier meer én vraag stickers aan: Kom in actie – Help ons gevaarlijke paaltjes weg te krijgen! – Fietsersbond

Meer informatie volgt op deze pagina

Maar mocht je in de tussentijd toch vragen of ideeën hebben: [email protected]

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit