Sociaal onveilige fietsroutes

Stage Fietsen in het Donker

52565165179_70a41b6def_c

Eind deze maand gaat de klok een uur vooruit wat betekent dat de dagen steeds langer en lichter worden. Het thema ‘Fietsen in het Donker’ lijkt daarom op dit moment niet belangrijk, maar het tegendeel is waar. Juist nu is het belangrijk om verder onderzoek te doen naar hoe de sociale veiligheid op de fiets in het donker kan worden verbeterd zodat deze resultaten en kennis kunnen worden meegenomen en kunnen worden gebruikt tijdens acties of campagnes in het najaar.

Stage

guusterstappen

Ik ben Guus Terstappen en sinds 6 februari ben ik bezig met mijn afstudeerstage bij de Fietsersbond op het thema ‘Fietsen in het Donker’. Dit doe ik voor mijn opleiding Built Environment die ik volg aan de Hogeschool Utrecht. Uit het verkennende onderzoek van de Fietsersbond (december 2022) kwam naar voren dat vaak meer nodig is dan alleen goede verlichting op fietspaden. Ook de inrichting van huidige- en toekomstige fietsinfrastructuur kan een positieve invloed hebben op de ervaren sociale veiligheid.

Denk hierbij aan het mengen van verkeerssoorten of het creëren van overzicht door het verwijderen van hoge objecten. Het doel van mijn onderzoek is daarom ook om onderzoek te doen naar kansrijke en breed toepasbare infrastructurele- en beleidsmaatregelen, die de sociale veiligheid op de fiets in het donker kan verbeteren.

Fietsersbond-AnnavanKooij-9265_50

Fietsen in het donker enquête afgerond

Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek én wat je als afdeling richting je… Lees meer

Fietsroutes gezocht!

Met behulp van enkele voorbeelden uit de praktijk ga ik onderzoeken in hoeverre de nog te vormen maatregelen in theorie kansrijk kunnen zijn. Hiervoor heb ik concrete fietsroutes nodig en daarom ben ik opzoek naar sociaal onveilige fietsroutes. Kent u een fietsroute waar u in het donker liever niet fietst, die u in het donker vermijdt of een fietsroute waarvan u weet dat deze over het algemeen als sociaal onveilig wordt ervaren?

Laat het mij weten via [email protected]!

Brainstormsessie, meedoen?

Daarnaast organiseer ik eind maart een brainstormsessie over dit thema met als doel om zoveel mogelijk ideeën, conceptuele oplossingen en oplossingsrichtingen te inventariseren die de sociale veiligheid kunnen verbeteren. Lijkt het u leuk om mee te denken over dit thema en om deel uit te maken van deze sessie? Stuur mij een mail voor meer informatie.

Categorieën

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit