CROW-publicaties over snelfietsroutes en fietsbruggen

Nieuw: Inspiratieboek snelle fietsroutes (CROW 340)

P340_300dpi-RGB

Begin maart was er in Leiden een bijeenkomst van CROW en Fietsberaad naar aanleiding van het verschijnen van het Inspiratieboek Snelle Fietsroutes. Een uitgebreide samenvatting staat op de site van het Fietsberaad. Het Landelijk Bureau heeft een exemplaar aangeschaft. Voor vragen kun je mailen naar [email protected]

De stadsregio’s her en der in het land worden steeds voller en drukker. De onmogelijkheid om alle mobiliteit met de auto af te handelen, brengt bestuurders van gemeenten en provincies er steeds vaker toe om de fiets erbij te betrekken. Voeg daarbij de ontwikkeling van de e-fiets in snelheid en comfort, dan ligt het voor de hand te denken aan snelle lange doorgaande fietsroutes als bijdrage aan die regionale verkeersafwikkeling.

Doorfietsen tussen dorpen en steden

Er liggen intussen al gereedgekomen snelle routes. Fietsberaad-CROW hebben daarom met inbreng van de Fietsersbond een publicatie uitgebracht waarin alle kennis en ervaring met snelle doorgaande routes is samengebracht. Dit ‘ Inspiratieboek snelle fietsroutes’ laat zien dat er veel aan moet worden afgewogen, ingepast, gecommuniceerd en samengewerkt. Er wordt eerlijk verteld dat geen project ontkomt aan tegenvallers, omdat her en der niet kan worden voldaan aan de eisen. Zo moet een snelle fietsroute soms voorrang verlenen aan een kruisend zijstraatje omdat anders een spoorwegovergang niet tijdig ontruimd kan worden.

Het kiezen van de route is ook een heikele afweging. Het opkrikken van een bestaande route lijkt efficiënter dan de aanleg van een nieuwe route(schakel), maar de laatste voegt meer toe aan het netwerk van fietsroutes. Dat kan omrijden schelen en vergroot de kans op een goede route weg van de autoroutes. En willen we nu juist door de kern van een dorp of eromheen? Waar de meeste fietsers rijden, zijn er nogal eens de minste mogelijkheden om de routes aan te leggen of te verbeteren.

Het Inspiratieboek wil nog geen harde ontwerprichtlijnen meegeven, maar bestudering van een tabel met ambitie- en grenswaarden geeft toch al wel een idee. Bijvoorbeeld een streefbreedte van 2 maal 3 meter fietspad op gescheiden banen en een ondergrens op de breedte van 4 meter ongescheiden tweerichtingen pad.

En bevallen de eerste gereedgekomen routes? De Velostrada tussen Den Haag en Leiden kan zowel in vormgeving als feitelijk gebruik als een aanwinst worden beschouwd, ondanks enkele mindere onderdelen.

Nieuw: Ontwerpwijzer bruggen voor langzaam verkeer

Nederland is zowel een fietsland als een waterland. Hierdoor staan wij bekend om het bouwen van goede bruggen. De ontwerpwijzer is een ‘must-have’ voor ontwerpers, beleidsmakers en uitvoerders die de kwaliteit van fiets- en voetgangersbruggen willen vergroten. Zie voor informatie de website van het CROW. De Ontwerpwijzer bruggen voor langzaam verkeer sluit aan bij de uitgave Inspiratieboek snelle fietsroutes.

Door Jan van der Horst en Jan Bijlsma; Uit Ketting Nieuwsbrief, 29 April 2014

Categorieën