“Je ziet soms dingen op straat veranderen, omdat jij daar iets over geroepen of voor gedaan hebt. “

Interview Pieter Nuijten Fietsersbond Eindhoven

foto-pieter-nuiten

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk bij een adviesbureau voor energie en duurzaamheid.

Wat doe je bij de fietsersbond?
Ik ben actief in de afdeling Eindhoven. Daar bemoei ik me met het fietsbeleid van de gemeente. De grote projecten verdelen we. Ik houd me nu bezig met de veiligheid van fietsers. Daarnaast let ik op de verbinding met de regio, dat gaat over fietssnelwegen en de keuzes die in de budgetten worden gemaakt.

Waarom ben je actief binnen de Fietsersbond?
Ik zie dat het beter kan. De aanleiding was een fietsverbod in de binnenstad van Eindhoven in de jaren 1990 en de halvering van een druk fietspad richting station.

Je ziet soms dingen op straat veranderen, omdat jij daar iets over geroepen of voor gedaan hebt.

Wat vind je leuk? Wat levert op?
Direct resultaat! Je ziet soms dingen op straat veranderen, omdat jij daar iets over geroepen of voor gedaan hebt. Bijvoorbeeld via een klankbordgroep. In de binnenstad zijn de leverancierstijden tot 11:00 uur. In ‘De Bergen’, een wijk die tegen de binnenstad hebben we voorgesteld de 9 tot 12 in te stellen. En dat is overgenomen. Om 9 uur zijn de fietsers uit de spits weg.

Wat is een mooi succes van je afdeling?
Snelfietspadennetwerk vanuit omliggende gemeenten in de regio.

Hoe organiseer je de ontmoetingen binnen de afdeling?
We hebben 1 keer per maand afdelingsvergadering. We houden 1 à 2 keer per jaar ledenavond, zoals laatst een avond over Smart Mobility. Daar hebben we iemand van de gemeente of een spreker. De afdeling Zuidoost Brabant heeft een regiodag. ‘s Ochtends vergaderen en ‘s middags fietsen.

Wat moeten we met Smart Mobility?
De prioriteit ligt op infrastructuur. De fiets moet zelf niet smart worden: geen sensoren en knipperlichten. Dat is te ingewikkeld en kan kapot. Al die snufjes leiden ook af. Automobilisten maken door al die snufjes meer ongelukken. De infrastructuur kan eenduidiger. Door variatie van de inrichting van kruisingen van erftoegangswegen en tweerichtingsfietspaden zijn de risico’s groter. In Helmond heeft de auto op de grote rotondes voorrang en op de kleine niet. Dat maakt het verkeer ingewikkelder.

Zouden je meer contact met leden willen?
Ja, we hebben nooit genoeg vrijwilligers. We hebben een kernteam van 7 mensen, een paar mensen die incidenteel meedoen en mensen die hand- en spandiensten leveren, zoals het schrijven van het ledenblad. We benaderen gericht leden in de buurt van een project. De respons mag wel hoger.

Waar zou je die extra vrijwilligers voor willen inzetten?
Voor het opletten bij kleine projecten, Fietsen Alle Jaren en de Fietsschool. We hebben nogal veel expats die graag willen leren fietsen én die de Nederlandse fietscultuur willen leren kennen.

Werk je nog samen met andere clubs?
Ja, we werken samen met het Platform Gehandicapten Eindhoven. Ze hebben vaak dezelfde belangen als wij. We hebben contact met politieke partijen, bewonersorganisaties, ouderenclubs wielrenclubs, VVN, fietskoeriers. Soms komen we er niet doorheen, dan laten we politici raadsvragen stellen. Dat wordt door hen en door ons gewaardeerd.

Ieder zijn eigen ding. De eerste kan makkelijk praten, de tweede kan schrijven, de derde tekeningen beoordelen en de vierde krijgt energie van het organiseren van acties. Je hebt iedereen nodig.

Tips andere afdelingen/vrijwilligers.

Zorg dat je het leuk blijft vinden! Waar krijg je een kick van? Mensen die van repareren houden laat je niet met politiek praten. Ieder zijn eigen ding. De eerste kan makkelijk praten, de tweede kan schrijven, de derde tekeningen beoordelen en de vierde krijgt energie van het organiseren van acties. Je hebt iedereen nodig. houden laat je niet met politiek praten.  In Eindhoven hebben we de keus gemaakt onze energie te richten op de plek waar het meeste invloed is uit te oefenen. We overleggen met de gemeenteraad, de wethouder en het centraal verkeersoverleg. In het centraal verkeersleg hebben stakeholders, zoals de Fietsersbond, het gehandicaptenplatform, de politie, het ov, het busbedrijf en vertegenwoordigers van taxi’s en vrachtwagenchauffeurs het over plannen.

Heb je een tip voor het landelijk bureau?

  • Jullie moeten zorgen dat jullie er blijven. We zijn een goed lopende afdeling, maar als afdelingen minder goed lopen of wegvallen dan is het handig om een landelijk netwerk te hebben. Het is makkelijker in de communicatie. Anders worden het allemaal eilandjes. Voor dingen op het landelijk niveau is het handig. Ik kan wel iets zeggen over de klemmen bij het station, maar Wim Bot (landelijke lobbyist) moet wel zorgen dat er geld is.
  • Het is fijn dat jullie er zijn om het nuttige werk van de ledenadministratie aan uit te besteden. Van de helft van de leden hebben we een emailadres. Dit kan omhoog.
  • Jullie kunnen het idee van een ledenavond uitrollen, bijvoorbeeld door een keuzemenu van sprekers.
  • Vroeger hadden we De ketting. Daar werden succesverhalen van afdelingen gedeeld én werd kennis gedeeld tussen landelijk en de afdelingen / tussen de afdelingen onderling. Zoiets zou fijn zijn. Een besloten stukje op een site of yammer.
  • We zouden nog meer moeten laten zien wat we bereikt hebben. Zeker als we jonge mensen willen trekken. Die nemen aan dat het altijd zo was. Ik ben nu 44. Oud genoeg om dingen te hebben zien veranderen. En jong genoeg om te zien dat het nog steeds beter kan.

Categorieën