Toekomst

De Fietsvisie 2040 is klaar

Nederland, Rotterdam, 16-9-2016. Foto Maarten Hartman. Fietsen

In de afgelopen maanden heeft een team van medewerkers, leden en vrijwilligers hard gewerkt aan onze toekomstvisie voor de komende jaren. Dat heeft geleid tot de nieuwe Fietsvisie 2040.

Het gaat goed met de fiets. Verstedelijking, zorg om het kli­maat, de wens gezonder te leven: allemaal trends die een gunstige invloed hebben op het gebruik van de fiets. Maar is dat in toekomst ook nog zo? Blijft fietsgeluk toegankelijk voor iedereen? De rol die de fiets speelt in het hele mobili­teitssysteem zal zeker gaan veranderen. Denk alleen al aan de komst van de deelfiets en de zelfrijdende auto. Daarom is een nieuwe visie op mobiliteit noodzakelijk. Hieronder kun je de visie lezen en downloaden.

pdf ⋅ 6 MB

Download de Fietsvisie 2040

Download

Op de volgende Ledendag, zaterdag 2 februari 2019, bespreekt de Ledenraad de visie aan de hand van een aantal discussiepunten. We nodigen alle leden van harte uit mee te praten en daarvoor is een speciale vragenlijst opgesteld. Deze is hieronder te vinden. Je kunt ook een reactie sturen aan [email protected]. Reacties tot en met 10 december a.s. worden verwerkt in de definitieve versie voor de Ledenraad. Deze verschijnt voor de kerst.

Categorieën