Stuur je bezwaar altijd naar het Landelijk Bureau!

Laat altijd aan Team Vrijwilligers weten voor wanneer je reactie nodig hebt.

Nadat een gemeente een besluit heeft genomen kan een bezwaarprocedure worden opgestart. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat de algemene procedure beschreven. Deze procedure geldt ook voor gemeenten. Omdat een afdeling geen rechtspersoon is, kun je een bezwaar alleen indienen namens de landelijke Fietsersbond. Hiervoor moet je een machtiging bij Team Vrijwilligers aanvragen. Laat altijd weten voor wanneer je reactie nodig hebt.

Voor meer informatie over de procedure klik hier.

Bezwaarprocedure

Categorieën