De fiets als medicijn

De gezondheidswinst van fietsen is zo groot en zo voor de hand liggend dat we het soms makkelijk over het hoofd zien. Als Fietsersbond willen we de inzet en het profijt van de fiets als ‘medicijn’ en preventiemiddel maximaliseren.

Daarom houden we je graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom Fietsen & gezondheid. Dat geeft jullie de munitie en inspiratie om ook regionaal ruim baan te maken hiervoor.

Ben jij of ken jij iemand die hieraan kan en wil bijdragen op enigerlei wijze? Bijvoorbeeld op het gebied van expertise, goede ideeën of connecties? Geef het door!

In december organiseerden wij een expertsessie met medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers, en fietsprofessionals( industrie, bond) om samen Fietsen op Recept te verkennen. Het doel is tweeledig: het onderwerp concretiseren en vervolgens  daarmee fiets als preventiemiddel nog steviger op de kaart zetten.

Bijgaand treffen jullie een verslag van die bijeenkomst. We houden je op de hoogte van hoe we verder gaan om dit vorm en inhoud te geven. Dat vraagt om geestdrift en uithoudingsvermogen. Gelukkig heeft de Fietsersbond dat!

Eventuele reacties en aanmeldingen graag naar e.vandenbemd@fietsersbond.nl

PS: Wij hebben afgesproken dat contacten met in het verslag genoemde personen in dit verband via ons verlopen.

terschelling-875×583

Categorieën