Publicatie Rijkswaterstaat: voorbeeldenboek fiets

toewerken naar het structureler meenemen van de fiets in rijksprojecten

Rijkswaterstaat probeert bij projecten de fiets structureel meer mee te nemen. Dat is mede het gevolg van de Fietsagenda die de Fietsersbond in 2016 opstelde voor Rijkswaterstaat (https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietsersbond-maakt-fietsagenda-rijkswaterstaat/). In dit uitgebreide voorbeeldenboek wordt aangegeven hoe Rijkswaterstaat bij een aantal belangrijke grote projecten geprobeerd heeft om de fiets een goede plek te geven: http://publicaties.minienm.nl/documenten/voorbeeldenboek-fiets-toewerken-naar-het-structureler-meenemen-van-de-fiets-in-rijksprojecten

pdf ⋅ 18 MB

vbbfiets-digitale-versie-200218-def (2)

Download

Categorieën