Anderhalve meter voorbeelden: Amsterdam en Delft

De afdelingen Amsterdam en Delft hebben actie gevoerd om meer ruimte te krijgen voor de fiets.

Amsterdam Petitie Fietsen door de IJ-tunnel

Fietsen door de IJ-tunnel is een heel verhaal en heeft een lange geschiedenis. Al decennia lang worden er opties bedacht om de verbinding voor fietsers en voetgangers tussen het centrum en Noord te verbeteren. Dat is de laatste tien jaar best urgent geworden, omdat de ponten het al bijna niet meer aan kunnen. Meer ponten is vrijwel geen optie, omdat het logistiek nauwelijks kan en vanwege de nautische problemen. Dus er moet een alternatief komen. Dat zou een brug worden bij Java-eiland, maar die is door Rijkswaterstaat afgeschoten. Er is een commissie ingesteld, die kijkt naar alternatieven. De afdeling Amsterdam heeft de IJ-tunnel voorgesteld als tijdelijk alternatief, zeker voor de corona-tijd. Al meerdere malen, ook voor corona hebben ze die tunnel aangedragen om druk op de ketel te zetten om met een goed alternatief te komen.

Toen vorig jaar het OV staakte, hebben ze het voor elkaar gekregen om de tunnel voor fietsers open te laten stellen voor 1 dag. Veel fietsers zijn inderdaad door de tunnel gegaan. Door de sterke afdaling is het niet geheel ongevaarlijk en dat zien wij ook. Dat is ook de reden dat de gemeenteraad deze optie, ook voor coronatijd, heeft afgewezen. Ze stelden echter dat de fietser twee opties heeft: door de tunnel als je een sterke en stoere fietser bent en zeker voor e-bikes een optie; de pont voor hen die de tunnel niet zien zitten.

De gemeente stelt nu voor: mondkapjes voor fietsers en voetgangers op de pont per 1 juni, als alternatief voor het realiseren van verbindingen waar voldoende afstand kan worden gehouden. Het nadeel kan fors uitpakken: of er wordt niet gehandhaafd en mensen op de pont lopen een verhoogd besmettingsrisico, of er wordt wel gehandhaafd en fietsers worden buiten hun schuld beboet (m.i onmogelijk, mensen kiezen niet voor te weinig afstand op de pont), en het pontgebruik blijft sterk beperkt tot 55 mensen per pont en dat remt de herstart van de stad. Het gevolg laat zich zien in de aantallen reizigers op de pont (bijlage): 80% minder reizigers ten opzichte van een jaar eerder, de rest blijft thuis of pakt de auto.

De keuze voor de petitie: goedkope manier om aandacht te trekken en de pers te interesseren. Zie ook het Parool

14896053855_f669fe5254_o

Delft via het AD de boel in beweging zetten

De Fietsersbond Delft heeft alle verkeers-/fietsambtenaren van de drie gemeenten in de afdeling Delft, Pijnacker-Nootdorp en Midden Delfland benaderd met de vraag welke maatregelen ze gaan nemen. Tot nu toe is er lof voor het initiatief, maar de reacties zijn nog niet concreet omdat ze nog aan het inventariseren zijn en ze nog niet zo goed weten wat te doen. Om meer beweging te krijgen hebben ze het AD benaderd.

Categorieën