Webinar – 80 en 50 km/h wegen zonder fietsvoorzieningen, waar liggen ze en wat doe je eraan?

weg zonder fietsinfra

Op 80 km buiten de bebouwde kom en 50 km binnen de bebouwde kom vinden relatief veel fietsverkeersongevallen plaats. Waar liggen ze precies, wat zegt de regelgeving en de richtlijnen, waarom zijn ze gevaarlijk en vooral; wat kun je er aan doen?

Kom naar de webinar op 7 oktober 2021 om 19:30 via Zoom, leer van elkaar en praat mee!

Op 80 km buiten de bebouwde kom en 50 km binnen de bebouwde kom vinden relatief veel fietsverkeersongevallen plaats. Mede daarom geven de CROW richtlijnen aan om hier fietsvoorzieningen te faciliteren zoals vrijliggende fietspaden en eventueel fietsstroken.

Vanuit onze Fietsrouteplanner data hebben we nu voor het hele land kaartmateriaal beschikbaar, waaruit blijkt dat in bijna iedere gemeente er nog 80 en 50 km wegen zijn zonder deze fietsvoorzieningen. Waar liggen ze precies, wat zegt de regelgeving en de richtlijnen, waarom zijn ze gevaarlijk en vooral; wat kun je er aan doen?

Kees Mourits, provinciaal vertegenwoordiger Fryslan, neemt je in dit webinar mee door dit kaartmateriaal, waarna je met jouw afdeling ook in jouw eigen gemeente of provincie kunt kijken welke wegen dit zijn. Ook neemt hij je mee hoe je deze informatie weer makkelijk kan delen met wegbeheerders, politiek, vrijwilligers en andere belanghebbenden. Daarbij zal hij ingaan op de wetgeving en richtlijnen met betrekking tot de inrichting, het snelheidsregime van deze wegen en hoe je dergelijke wegen aan de inrichting kan herkennen.

Vervolgens neemt Ross Goorden, beleidsadviseur Ruimte en Mobiliteit, alle aanwezigen mee in een concrete aanpak van de belangrijkste knelpunten binnen jouw afdeling. Zo ga je weg met een stappenplan en alle juiste informatie om in jouw gemeente(n) nog meer fietsplezier te creëeren!

Categorieën

kees

Kees Mourits

Contactpersoon: Friesland

Ross Goorden – Fietsersbond – klein formaat

Ross Goorden

Beleidsadviseur Ruimte & Mobiliteit