Gemeenteraadsverkiezingen: voorbeeld Utrecht

De gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar. De politieke partijen zijn er al mee bezig. De Fietsersbond Utrecht heeft een brief naar de programmacommissies van de politieke partijen gestuurd zie bijlage. Ze hebben ook bilaterale gesprekken met de programma-commissies van de politiek partijen gevoerd.

pdf ⋅ 170 KB

2021.07.Wensen Fietsersbond voor GR2022

Download

Categorieën